GEUS: Grundvandet ikke truet af sprøjtegift

SPRØJTEGIFT – GEUS kan ikke finde tegn på, at grundvandet er truet af de sprøjtegifte, der anvendes i dag. Det viser en ny rapport om varslingssystem for pesticider.

Forskerne kan ikke finde tegn på, at den nuværende brug af sprøjtegift truer grundvandet. Foto: Colourbox

Brugen af godkendte sprøjtemidler i Danmark i dag udgør tilsyneladende ikke umiddelbart nogen trussel mod grundvandet. Det viser den årlige rapport fra GEUS om udvaskning af sprøjtemidler.

- De nye resultater er positive og viser, at der ikke er problemer med de undersøgte sprøjtemidler i vores grundvand, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen.

Ifølge hende overholdes grænseværdierne for de godkendte stoffer som årligt gennemsnit.

- Det er selvfølgelig glædeligt og blandt andet et resultat af, at vi har et godt godkendelsessystem for sprøjtemidler, siger hun.

Varslingssystem
Den årlige rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet – den såkaldte VAP-rapport – samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan godkendte sprøjtemidler, der er anvendt korrekt, siver ned gennem jorden mod grundvandet.

Det er almindelige landbrugsmarker, der dyrkes af landmænd, og Miljøstyrelsen, GEUS og Aarhus Universitet vurderer, hvilke stoffer der skal testes. I de seneste to år er der testet 19 aktivstoffer og en række af deres nedbrydningsprodukter.

Stadig grund til opmærksomhed
Varslingssystemet bruges til at teste allerede godkendte sprøjtemidler, så man hurtigt kan gribe ind, hvis de truer grundvandet. Nogle af de senest testede stoffer er foreløbig kun fulgt i et år, og derfor er det for tidligt at sige noget endeligt om dem.

- Der skal normalt gå to år, før vi kan være sikre. Derfor holder vi stadig øje med de test af glyphosat og bentazon, som blev sat i gang i maj 2013, siger Lea Frimann Hansen.

- I det hele taget er det en god ting, at vi har varslingssystemet, så vi kan teste, hvis der kommer nye midler eller ny viden, som gør det relevant. Varslingssystemet har også flere gange ført til forbud mod sprøjtemidler. Det skete sidst, da vi i 2013 forbød svampemidlet metalaxyl, siger hun.

Læs rapporten fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP)

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: