Geotermisk varme billigere end biomasse

ENERGI – Danmark råder over betydelige mængder varmt vand få kilometer under jorden. Den danske undergrund har potentialet til at blive en hjørnesten i den kommende energiaftale, men det kræver, at politikerne som minimum afgiftsligestiller undergrundsvarmen med biomasse.

Vi kan få billig og grøn fjernvarme, hvis vi åbner for det varme vand i undergrunden. Grafik: E.ON

Danmark sidder på en enorm varmeressource og vi skal blive meget bedre til at udnytte den. Sådan lød budskabet fra den årlige geotermikonference, arrangeret af det geotermiske operatørselskab, GEOOP, der blev afholdt sidste uge på Christiansborg, hvor både politikere, forskere og forsyningsselskaber deltog.

»Vi kan få billig og grøn fjernvarme, hvis vi åbner for det varme vand fra undergrunden. Det kræver bare, at vi skaber en større investeringssikkerhed for investorerne. Et oplagt tiltag er at reducere afgifterne på geotermisk varme, så det bliver ligestillet med biomasse,« siger Lars van Hauen, innovationsdirektør i energiselskabet E.ON.

Ifølge ham viser den seneste forskning, at geotermi er samfundsøkonomisk billigere end biomasse.

Ifølge et nyt studie fra det internationale agentur for vedvarende energi, IRENA, er geotermisk varme et af de mest omkostningseffektive tiltag til at reducere CO2-udledningerne på. IRENA vurderer, at det er samfundsøkonomisk billigere at øge andelen af geotermi i varmesektoren end at øge andelen af biomasse i de områder, hvor de geotermiske ressourcer er tilstede.

Bæredygtig fjernvarme fra undergrunden
Selvom de geotermiske ressourcer i den danske undergrund er betydelige, så findes der kun tre mindre danske geotermianlæg. En af årsagerne til at geotermi ikke er mere udbredt er de økonomiske risici forbundet med boringerne og det er ærgerligt, vurderer Brian Vad Mathiesen, energiprofessor fra Aalborg Universitet.

»Det geotermiske potentiale er jo egentlig ret stort. Vi ved, at geotermi kan spille en langt større rolle i fremtidens energisystem. Samtidig supplerer geotermisk varme andre vedvarende energikilder rigtig godt. Geotermisk varme vil typisk kunne indgå i vores fjernvarmenet sammen store varmepumper og på den måde bruger vi både vores geotermi og strømmen fra vindmøllerne,« forklarer Brian Vad Mathiesen.

Han vurderer, at undergrundsvarmen i samspil med varmepumper typisk vil kunne dække 15-30 pct. af varmebehovet i et større fjernvarmesystem.

Den vurdering deler Katherine Richardson, medlem af Klimarådet og tidligere formand for Klimakommissionen, der også deltog på konferencen.

»Fossile brændsler skal erstattes af buket af grønne teknologier, hvori geotermi sagtens kan indgå,« siger hun og understreger samtidig, at udnyttelsen af varmen fra den danske undergrund indgik i det fremtidsbillede af det danske energisystem præsenterede i Klimakommissionen 2010 rapport.

LÆS OGSÅ: Vi kan få fjernvarme fra undergrunden

Dengang vurderede kommissionen, at en stor del af fjernvarmen i fremtiden ville blive baseret på geotermi- og varmepumpeanlæg.

Konferencen inkluderede også workshops og en paneldebat, som mundede ud i en række anbefalinger, som nu fremsendes til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt samt energiordførerne for de forskellige partier:

  • Kraftvarmekravet bør fjernes.
  •  Geotermi er dårligt stillet afgiftsmæssigt i forhold til biomasse – geotermi og biomasse bør ligestilles.
  • Geotermi bør have forrang for affald og fossilenergi i fjernvarmeområder.
  • Pulje til en yderligere afdækning af potentialet i top 10 byer fra den landsdækkende screening af 28 fjernvarmeområder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: