Gensplejsede afgrøder smitter de økologiske

ØKOLOGI – Spanske økologer lider økonomiske tab, fordi deres majsmarker forurenes af gmo-majs fra marker i nabolaget

Greenpeace opfordrer nu de spanske myndigheder til at sætte en stopper for dyrkningen af gensplejset majs.

Enric Navarro er en af de spanske økologer, som får kasseret deres økologiske majs, fordi de er blevet forurenet af gensplejsede majsmarker. Artiskokkerne her er dog fri for gmo-problemet. Foto: Greenpeace

Ifølge en ny rapport, som Greenpeace har udarbejdet sammen med to spanske  organisationer, har den voldsomme udbredelse af gmo-afgrøder i Spanien forårsaget omfattende genetisk forurening af andre majsmarker, bl.a. de økologiske.

Spanien har dyrket gensplejsede afgrøder siden 1998 og havde sidste år udlagt 48.000 ha med gmo-majs, men den biologiske spredning fra disse marker betyder store økonomiske tab for økologiske landmænd i nabolaget, som får inficeret deres afgrøder.

Økologer må ikke anvende gmo i frø og udsæd. Hvis det alligevel findes i den efterfølgende høst, mister afgrøden sin økologiske status og kan derfor ikke længere indbringe en merpris.

- Teknokraterne har talt varmt for sameksistens mellem økologiske og gensplejsede afgrøder. Men erfaringerne fra Spanien viser, at det er en illusion. Her er der tale om en total sammenblanding, siger Dan Belusa fra Greenpeace i Danmark.

Må måske opgive helt
- Jeg sår majs igen i år. Men hvis den bliver forurenet igen, så må jeg helt opgive at dyrke majs. Jeg kan ikke holde til at blive forurenet år efter år.

Sådan siger Enric Navarro ifølge Greenpeacerapporten. Narvarro er økologisk majsdyrker i Catalonien og har i år været nødt til at brænde det meste af sin majshøst på grund af  gmo-forurening.

Ifølge rapporten repræsenterer gmo-industriens fremmarch nu den største trussel mod Enric Navarro og andre landmænds levebrød, specielt i de regioner i Aragon og Catalonien, hvor der er udlagt store arealer med gensplejset majs.

Ikke alle er dog enige i dette synspunkt. Simon Barber, der er direktør for den europæiske sammenslutning af bioteknologiske virksomheder, EuropaBio, siger, at sameksistens mellem gmo-afgrøder og almindelige afgrøder allerede er en realitet.

Ingen problemer
- Siden 1998 har man dyrket en kvart million ha med Bt-majs uden nogen dokumenterede problemer. Dette er også situationen i andre dele af verden, hvor millioner af hektar dyrkes uden problemer, siger han til Food Navigator.

Greenpeace fastholder dog, at rapporten bygger på undersøgelser, bl.a. laboratorie-analyser af prøver fra majsmarker hos 40 forskellige økologiske og konventionelle landmænd.

Næsten i hvert tilfælde er der fundet spor af gmomajs i majsmarker, hvor der ikke burde være gmomajs, og Greenpeace siger, at sammenblandingen i et enkelt tilfælde nåede helt op på 12,6 pct.

Greenpeace opfordrer også EU-Kommissionen til at forbyde dyrkningen af gmo-afgrøder i andre EU-lande, som efter ophævelsen af det såkaldte genmoratorium nu tager hul på gensplejsningens fagre nye verden.

Sameksistens er en vildfarelse
Det spanske eksperiment demonstrerer, at sameksistens er en vildfarelse. Europæiske ministre burde seriøst overveje, hvorvidt de ønsker det for landmænd og forbrugere i resten af Europa, mener Greenpeace.

Siden 1994 er der kun givet grønt lys til at dyrke fire gensplejsede landbrugsafgrøder i EU. Kun den ene dyrkes kommercielt.

Det er den insektresistente Bt-majs, som dyrkes i Spanien. 21 lande verden over dyrker gensplejsede afgrøder på 90 mio. ha. I EU ligger Spanien i spidsen med 48.000 ha.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: