Frygt for 150 millioner klimaflygtninge i 2050

KLIMA – Det er ikke kun tidens voldsomme oversvømmelser efter monsunen i Asien, der gør folk til flygtninge.

Malawi har de seneste år været ramt af både oversvømmelser og af ekstrem tørke. Klimaforandringerne, der hovedsageligt er skabt af verdens rigeste lande, gør disse vejrudsving hyppigere. Foto: Folkekirkens Nødhjælp

I 2010 måtte 30 millioner asiater flygte på grund af miljø- og vejrrelaterede katastrofer. Klimaforandringer vil gøre det hele værre og millioner forventes at flygte fra stigende have, oversvømmelser, tørke og ødelagte landbrug.

Forudsigelser for de næste 40 år taler om 150 millioner klimaflygtninge og spøgelsesnationer, der kun eksisterer under havet.

Advarsler
Alt peger imod et stigende antal klimaflygtninge. Den Asiatiske Udviklingsbank opfordrer sine medlemslande til at forberede sig på millioner af migranter, der vil flytte sig på tværs af asiatiske lande.

Banken anslår, at investeringerne for at forhindre disse mange nye flygtninge vil nå 40 milliarder dollars, hvis kyster skal sikres og lavtliggende områder inddæmmes. Også menneskeskabte skader bør genoprettes såsom fældning af kysters mangrovevækst.

Det er ikke kun oversvømmelser og tyfoner, der skaber problemerne. Også den omsiggribende udbredelse af ørken og tørkeområder tvinger folk ud i at blive klimaflygninge. I Asien er problemet stadig overskueligt, men der spares ikke på advarslerne.

Værste sager
Aktuelt taler man om de lavtliggende nationer som øgruppen Maldiverne i Stillehavet, hvis befolkningen på visse øer i gruppen er tvunget bort fra deres hjemsteder.

Kandidater til nye katastrofer og leverandør af millioner af flygtninge er kystområderne i Bangladesh, der allerede gentagne gange er oversvømmede eller hærget af voldsomme storme.

Udviklingsbanken opfordrer landene i Asien til at gøre en ekstra indsats, fordi “Asien og Stillehavet som region er epicenter for vejrkatastrofer.” For at forberede sig skal landenes infrastruktur forbedres, el-forsyningen opgraderes og kommunikation gøres klimasikre.

Udbredelsen af tørke og ørken truer udviklingen i Afrika, hvor mere end en tredjedel af landområdet i dag er karakteriseret som u-opdyrkeligt.

Alle er udsatte
The Environmental Justice Foundation, EJF, der arbejder med at gøre opmærksom på klimaproblemer og deres mulige løsninger, anslog i 2010 ifølge the Guardian, at antallet af klimaflygtningen vil stige til 150 millioner i løbet af de kommende 40 år.

Organisationen mener, at næsten 10 procent af klodens befolkning er i farezonen for klimaproblemer. EJF opgjorde antallet af flygtninge i 2008 til 20 millioner verden over. Alene i 2010 var der således 30 millioner i Asien.

De fleste klimaflygtninge vil rykke omkring i deres egne lande og øge byrder steder, hvor de slår sig ned. I tilfælde som Maldiverne og andre lavtliggende lande, kan der opstå spøgelsesnationer, der ikke fysisk eksisterer mere oven vande.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: