Frie Bønder: Send Månegrisen til månen

Frie Bønder giver ikke meget for planerne om månegrisen. / Foto: Colourbox

MÅNEGRIS – Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land undrer sig voldsomt over, at skatteyderne skal bruge 135 mio. skattekroner på ministeriets projekt, Månegrisen skal resultere i endnu større svineproduktionen i Danmark.

Projektet skal også give bedre dyrevelfærd, mindre miljøbelastning og ikke mindst bedre økonomi. Især det sidste krav gør dog, at der hverken kan blive tale om bedre dyrevelfærd eller mindre miljøbelastning, da begge disse hensyn skaber øgede omkostninger, påpeger Frie Bønder

- For det første er det vel ikke en statslig opgave at redde dansk svineproduktion. Det er vel rettelig en opgave for organisationen Landbrug & Fødevarer, mener foreningens formand, Hans Jørgen Nygaard.

Ingen garanti for bedre økonomi eller flere job
Han tvivler på, at en øget svineproduktion nødvendigvis giver bedre økonomi eller flere arbejdspladser, for slet ikke at nævne bedre dyrevelfærd, bedre miljø eller bedre klima.

- Måske snarere tværtimod, siger han.

- I gennem det sidste årti har vi set en stigende eksport af smågrise ud af landet bl.a. til Tyskland. Det har kostet arbejdspladser på slagterierne i Danmark, men de økonomiske krav er benhårde i branchen. Derfor er der ingen garanti for, at de ekstra svin, man ønsker at producere, vil blive slagtet i Danmark. Den ene lastbil efter den anden vil fortsat køre smågrise ud af landet fra de usolidariske landmænd, også selvom det er ‘månegrise’, siger formanden.

- For det andet er vi vidne til, at 99 procent af de danske svin bliver halekuperet for at undgå halebid, til trods for at dette ikke er lovligt. Og der er helt uacceptable problemer med mavesår hos både søer og slagtegrise, fordi de får fint formalet og højkoncentreret foder.

- Disse velfærdsforhold skal ændres, siger Nygaard, der også finder det er uacceptabelt, at søerne nu skal producere endnu flere pattegrise om året.

- Det kan ikke lade sig gøre uden at drive rovdrift på dyrene, mener Nygaard.

Kræver gigantiske investeringer
For det tredje kræver det gigantiske investeringer i teknologiske løsninger, hvis man skal producere mange svin på et sted, samtidig med at man skal have mindre belastning af klima og miljø, disse investeringer kan svineproducenterne ikke finansiere siger formanden, så flytter de hellere til udlandet. Og så har man endda ikke indregnet den øgede risiko for den smitsomme MRSA, som nu rammer 77 procent af de indtransporterede slagtesvin til slagteriet.

Fødevareministeriet afholder i dag onsdag konference om Månegrisen i København. Frie Bønders formand opfordrer til, at man ved den lejlighed stopper projektet, og i stedet retter fokus mod de dele af landbruget, der har et større og mere bæredygtigt vækstpotentiale.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: