Fremtidens biogasanlæg på udstilling

BIOGAS – Syv pilotprojekter, der alle har fokus på samspillet mellem landskab og biogasanlæg, er med i en ny udstilling på Dansk Arkitektur Center.

Køng-Lundby Biogas er et af pilotprojekterne, som er med på udstillingen.

Hvordan placerer man 15 silolignende tanke på 25 meters højde på den mest hensigtsmæssige måde?

Det er et af de helt afgørende spørgsmål, når store biogasanlæg i fremtiden skal forsyne danskerne med grøn energi fra biogas.

Forleden åbnede miljøministeren en ny udstilling på Dansk Arkitektur Center, der viser syv konkrete bud på, hvordan man kan finde plads til anlæggene til mindst mulig gene for mennesker og natur. Udstillingen er resultatet af et samarbejde mellem Miljøministeriet og Realdania.

- Danmark skal skrue ned for brugen af fossile brændstoffer, og her bliver biogas afgørende. Men vi skal ikke bare klaske store biogasanlæg tilfældigt op i landskabet. De skal placeres med omtanke, og denne udstilling viser, at det faktisk kan lade sig gøre og få både grøn energi og fin arkitektur på samme tid, siger Ida Auken.

Logistisk udfordring
En af de helt væsentlige prioriteringer, når man skal placere et biogasanlæg, er adgangen til gylle og biomasse. Og det giver nogle logistiske udfordringer, for biomassen kommer ofte med lastbiler, som giver mere trafik.

Men det er svært at udstikke nogle overordnede retningslinjer for, hvordan man placerer et biogasanlæg, fordi det er helt afhængigt af landskabet. Nogle steder skal det passe ind i et stort og åbent landskab, andre steder i et bakket landskab med skov og beplantning.

Skal respektere omgivelserne
- Jeg har i udlandet set eksempler på, at biogasanlæg rent ud sagt kan være utrolig grimme. Og det er ingen hemmelighed, at det er en udfordring at placere biogasanlæg på størrelse med 14 fodboldbaner i det danske landskab. Nu står vi med nogle af arkitekternes og eksperternes bud på, hvordan man kan placere de store anlæg på en fornuftig måde, siger Ida Auken.

- Nogle steder vil man skulle gemme biogasanlæggene lidt væk, mens det andre steder vil give mening at lede opmærksomheden hen på anlæggene. Det vigtigste er, at vi får opført nogle anlæg, der respekterer omgivelserne og viser, at tekniske anlæg også kan være flotte, siger miljøministeren.

De syv pilotprojekter er ikke opført, men fortsat på tegnebrættet. Eksemplerne skal være til inspiration for myndigheder, energiselskaber, landmænd og arkitekter og skal fungere som en rejseudstilling efter en periode på Dansk Arkitektur Center.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: