Fossil industri kan tabe 150 billioner kroner

Den fossile energiindustri står til at tabe 28 billioner dollar – 150 billioner kroner inden for de nærmeste 20 år, hvis det internationale samfund skærper indsatsen for at beskytte klimaet og stille om til grønnere energikilder.

Olieindustrien har udsigt til giganttab. Foto: Maersk

Det vurderer et af Europas ledende børshuse, Kepler Cheuvreux i en dugfrisk rapport med titlen Stranded assets, fossilised revenues, skriver Information.

Indtægtstabet vil ske i perioden 2013-25 med knap 70 pct. af tabet hos olieselskaberne, godt 14 pct. hos gasselskaberne og godt 15 pct. i kulindustrien.

Rapporten når frem til det voldsomme tab ved at se på Det Internationale Energiagentur, IEA’s scenarie for en omstilling af det globale energisystem, der lever op til de FN-vedtagne to graders-mål, skriver Information.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: