Fortsat høj støtte til husstands-vindmøller

Mølleejeren får 250 øre pr. kWh for den strøm, han sælger. Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små vindmøller kan fortsætte.

Har du en vindmølle i baghaven, kan du sælge strømme for 250 øre pr. kWh. Her er det Fie Graugaard fra virksomheden Hanegal.

Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at ændre støtten til solceller. Loven berører alle små vedvarende energianlæg – herunder husstandsvindmøller. De kom altså i klemme, da de i modsætning til solcellerne ikke er faldet i pris.

Nu er vilkårene for de små husstandsvindmøller analyseret nærmere, og partierne bag energiforliget er enige om, at husstandsvindmøller skal forsætte med af få samme støtteniveau, som de fik inden solcelleloven blev vedtaget. Dog uden muligheden for at private VE-anlæg skattemæssigt kan blive betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed, oplyser klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Støtte gælder 20 år
Det betyder i praksis, at mølleejeren vil få en afregningspris på 250 øre/kWh for den strøm, han ikke selv bruger. Støtten vil gælde i 20 år for møller mellem 0 og 25 kW.

- En afregningspris på 250 øre/kWh er helt ekstraordinært høj. Men husstandsvindmøllerne er desværre ikke faldet lige så meget i pris som solcellerne, derfor har vi ønsket at give mølleejerne en forhøjet støtte i forhold til andre former for vedvarende energi, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Støtten til husstandsvindmøller vil blive væsentligt højere end støtten til solceller og biogas, der har henholdsvis næsthøjeste og tredjehøjeste støtteniveau, når man lægger pristillæg og afgiftsbesparelser sammen.

Ordningen evalueres senest i 2015
Frem til 2012 er der etableret husstandsvindmøller med en samlet effekt på ca. 5 MW, og forligskredsen er enige om at evaluere støtteniveauet, når der er udbygget med yderligere 2,5 MW eller senest i 2015. Forligspartierne forventer, at udbygningstasten de kommende år vil svare til den udbygningstakst, der har været i de seneste år.

- Det støtteniveau, som vi har vedtaget, svarer til ca. 160 øre/kWh for den samlede strømproduktion fra husstandsmøller. Til sammenligning giver vi 12 øre/kWh til en stor landvindmølle. Derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi har aftalt at holde øje med, hvordan tingene udvikler sig, siger Martin Lidegaard.

De nye regler ventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af februar.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: