Forbud mod fiskegarn redder golfmarsvinet

NATUR – Ulovligt garnfiskeri er den største trussel. Golfmarsvinet får hjælp fra Mexico, Leonardo DiCaprio Foundation og Carlos Slim Foundation.

Golfmarsvinet er havets panda og i overhængende fare for at uddø. Foto: WWF / Tom Jefferson

Så er der rigtig godt nyt for golfmarsvinet, som ellers er i overhængende fare for at uddø, fortæller WWF Verdensnaturfonden.

En aftale mellem den mexicanske regering, Leonardo DiCaprio Foundation og Carlos Slim Foundation sikrer nu et permanent forbud mod de fiskegarn, som ellers hidtil har udgjort en stor trussel mod golfmarsvinene.

Det anslås, at der kun er 30, eller måske færre golfmarsvin tilbage i verden. Golfmarsvinet – vaquitaen – lever udelukkende i Den Californiske Bugt ud for Mexico.

Ulovligt garnfiskeri
- Det er rigtig godt nyt for golfmarsvinet, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden.

En WWF-analyse viser, at det netop er det ulovlige garnfiskeri efter totoaba-fisk, der udgør den allerstørste trussel mod golfmarsvinet.

- Marsvinene bliver simpelthen fanget i fiskenettene og drukner. Så et permanent forbud mod de stormaskede fiskenet har længe været et meget stort WWF-ønske, forklarer Bo Øksnebjerg..

Aftalen mellem den mexicanske regering og fonde indebærer også, at alle forladte eller tabte spøgelsesnet i golfmarsvinets leveområder indsamles, og at der udvikles nye fiskerredskaber, så de lokale fiskesamfund kan fiske efter andre arter og brødføde deres familier uden risiko for bifangst af golfmarsvin.

Værdifuld delikatesse i Asien
Svømmeblæren fra totoabaen er en værdifuld delikatesse i Asien og særligt i Kina, hvor den tørrede svømmeblære kan indhente priser på over 130.000 kroner pr. kilo på det sorte marked. Totoabaen bliver transporteret fra Mexico til Kina via en illegal rute, der går gennem USA.

WWF opfordrer på den baggrund indtrængende de amerikanske og kinesiske regeringer til at samarbejde med Mexico for at få opsporet og standset de ulovlige transporter og de ulovlige totoaba-produkter.

- Forbuddet mod fiskegarn er et vigtigt skridt. Men golfmarsvinet er ikke i mål endnu. Kollektiv handling fra de mexicanske, amerikanske og kinesiske regeringer og verdenssamfundet for at stoppe den ulovlige handel med totoaba-fiskeblærerne er absolut påkrævet for at redde golfmarsvinet fra udryddelse, siger Bo Øksnebjerg.

Verdens mindste hval
Golfmarsvinet er verdens mest truede havpattedyr og verdens mindste hval. Golfmarsvinet kaldes også for ’Havets panda’ fordi den har sorte rande rundt om øjnene – akkurat som pandaen.

Bestanden af golfmarsvin er faldet med hele 90 procent i perioden 2011 til 2016. Hovedårsagen til det dramatiske fald i bestanden er først og fremmest at de hidtidige, midlertidige forbud mod brug af fiskegarn ikke har været håndhævet effektivt, oplyser WWF.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: