Forældede fødevaredata om zink giver falsk sikkerhed

KOMMENTAR – Den offentlige kontrol skal beskytte forbrugerne og ikke svineindustrien. Alligevel tilbageholder Fødevarestyrelsen oplysninger om grove overtrædelser om brug af zink i svinefoder. De offentligt tilgængelige oplysninger om tungmetaller i maden er dybt forældede. Tænk på det næste gang, du køber et fuldkornsbrød.

Oplysninger om indholdet af zink i hvede i Fødevarestyrelsens og DTUs Fødevaredata stammer fra før 1984. Oplysninger er mindst 32 år gamle. Så sidste salgsdato er for længst overskredet.

Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient.

Her i landet og i andre EU-lande tilsættes foderet til smågrisene store mængder zink, der kan ophobes i grisenes lever. Derfor er en portugisisk undersøgelse, der har set på sikkerheden for de mennesker, der spiser levere fra smågrise, interessant.

Undersøgelsen viste, at smågrise kan indeholde op til 720 mg zink pr kilo rå lever. Et alarmerende højt tal og det beskrives af forfatterne som muligt farligt for mennesker. Er der også i Danmark et stærkt forhøjet indhold af zink i svinelever? Et opslag i Fødevaredata, Danmarks officielle oplysninger om vore fødevarers næringsindhold, viser, at der er 68 mg zink pr kilo rå svinelever. Så vi skulle kunne ånde lettet op.

Desværre er oplysningerne i Fødevaredata totalt forældede. Databankens oplysninger om indholdet af zink i svinelever er indsamlet i 1972-1982(!) Flere år før landbruget begyndte at anvende zink som vækstfremmer(!)

Hermed undgår svineindustrien, der alene sidste år anvendte knap 1.300 tons zink i forbindelse med svineproduktionen, at der bliver lagt data ud, der viser, om produkter fra danske svin indeholder for meget zink.

Hvad indeholder dit fuldkornsbrød?
Forbrugerne er således helt overladt til heldet, når de køber produkter fra et erhverv, der ikke ønsker offentlighed om selv en slap offentlig kontrol. Usikkerheden gælder ikke kun svinelever, men også for fx hvedekerner, hvor oplysninger i Fødevaredata er mere end 30 år gamle, selv om det vides, at stigende mængder af zink i jorden resulterer i kerner med et forhøjet zinkindhold.

Tænk på det næste gang du spiser fuldkornsbrød. For det kan være, at netop dine korn blev dyrket på de over 200.000 hektar jord (se rapport: Belysning om zink- og kobberindholdet i jord), der har et bekymrende højt indhold af zink tilført med svinegylle.

Zink er giftigt i høje koncentrationer
Fødevarestyrelsen har ved en kontrol af zink i smågrise foder fundet et eksempel på, at der er anvendt op til 67 gange mere zink i foderet end tilladt

Det vil resultere i et forhøjet indhold af zink ikke blot i svinenes lever, men også i kornet på de marker, hvor svinegyllen hældes ud. Men på trods heraf vil Fødevarestyrelsen ikke oplyse, hvor eller hvor mange grise, der er fodret med det zinkforurenede foder. Hvorfor tilbageholder Fødevarestyrelsen sin viden om grove lovovertrædelser? Det bør ikke ske i et demokrati.

Fødevarestyrelsens anvendelse af forældede oplysninger i Fødevaredata kan ikke fortsætte. Den offentlige kontrol skal beskytte forbrugerne og ikke svineindustrien. Forbrugernes sikkerhed må gå forud for erhvervets gentagne ønsker om en højere indtægt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: