For meget kobber kan forgifte vildtet i Gribskov

KOMMENTAR – Sliksten til vildtet i Gribskov må ikke bruges på økologiske landbrug. Alligevel har det ikke fået Naturstyrelsen til at overveje, om det kan være skadeligt for vildtet.

I en urørt del af Gribskov er der for få uger siden fældet en rødgran, som er forsynet med en 10 kilo tung lys-rødbrun sliksten. Det er en saltblanding, der blandt andet indeholder kobber, der kan være skadelig for vildtet. Den afbillede sten indeholder ikke mindre end 40 gram kobbersulfat.

Af Søren Wium-Andersen, biolog cand.scient.

Sliksten, der indeholder så meget kobber, at de kan være skadelige for vildtet, er netop opsat i den kommende Nordsjællandske Nationalpark for at give hjortene større gevirer.

Sliksten indeholder en lang række salte, som nogle dyr har brug for. Men anvendelsen af sliksten i Gribskov undrer mig. For det firma, der har produceret slikstenene, skriver i deres salgsbrochure, at netop de af Naturstyrelsen anvendte Farm Rock Vildt saltsliksten ikke må bruges på økologiske landbrug.

Men den oplysning har ikke fået Naturstyrelsen til at tænke over, at der kan være alt for meget kobber i de anvendte sliksten, som er opstillet i et område, der er udlagt som urørt skov.

Kobber til drøvtyggere
Undersøgelser, publiceret af EU’s landbrugsfaglige panel, EFSA, har netop påvist, at drøvtyggere er mere følsomme overfor kobber end tidligere antaget, hvorfor jeg vil opfordre til, at de måske for vildtet giftige sliksten snarest fjernes fra Gribskov og erstattes af den type sliksten, der må anvendes på økologiske brug.

For Naturstyrelsen må have kendskab til EFSA’s undersøgelse, der viser, at selv mindre mængder af kobber kan være farlige for drøvtyggerne.

Rådyrsygen har hærget siden 2002
»Rådyrsygen« har nu hærget i Danmark siden 2002. Op til 85 procent af bestanden er forsvundet på Sydfyn. Rådyrsygen kan skyldes de store kobbermængder, som vi nu ved er blevet spredt med gyllen, og som vi nu også ved påvirker drøvtyggernes fordøjelsessystem.

Naturstyrelsen har flere gange stillet i udsigt, at den vil gennemføre nye kritiske undersøgelser af »rådyrsygen«. Det ser jeg frem til, men også til at det lokale skovdistrikt undlader at opsætte sliksten med giftige mængder af kobbersulfat til vildtet i Gribskov.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: