Fødevare-ministeren lukker hul i miljølov

KVÆLSTOF – Folketinget vedtager en fleksibel lov, der åbner fem nye muligheder for landmænd, der ikke kan så efterafgrøder på grund af dårligt vejr.

Landmændene har fået nye muligheder, hvis vejret forhindrer dem i at så efterafgrøder. (Foto: Colourbox)

Voldsom regn har i nogle år gjort det vanskeligt for landbruget at leve op til miljøkravet om at etablere lovpligtige efterafgrøder.

Fremover vil en mere fleksibel lov sikre, at landmændene kan leve op til forpligtigelserne ved at anvende en række alternativer til efterafgrøder. Det har et flertal i Folketinget besluttet.

De senere års voldsomme regnskyl har betydet oversvømmede marker, så landmænd nogle steder ikke kunne så deres efterafgrøder.

Det er et problem for vandmiljøet, fordi det giver større risiko for udvaskning af kvælstof. Noget der i sidste ende kan føre til iltsvind og fiskedød. Tidligere betød voldsom regn, at landmanden fik dispensation fra kravet om efterafgrøder.

Ny muligheder for at leve op til miljøkrav
Den nye lov betyder, at landmændene får forskellige muligheder for at leve op til miljøkravene, selvom de ikke kan så efterafgrøder på dele af deres jorde.

- Miljøet skal ikke bøde for dårligt vejr, så derfor har vi nu ændret reglerne, så kvoterne for kvælstofreducering bliver overholdt. Til gengæld har landmændene en række muligheder for at reducere kvælstofudslippet, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Fem muligheder
Hvis en landmand er forhindret i at så miljøafgrøder, har han fem muligheder:

  • Så mellemafgrøde
  • Indgå aftale med en anden landmand om, at han sår ekstra efterafgrøder på sine marker
  • Etablere energiafgrøder
  • Afbrænde husdyrgødning
  • Skære i gødningskvoten

Den nye gødskningslov får virkning den 1. august 2013, når gødskningsbekendtgørelsen for 2013/14 udstedes, oplyser Fødevareministeriet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: