Fødevarekvalitet udtrykt i billeder

SUNDHED – Biodynamisk forsker måler fødevarernes kvalitet ved hjælp af deres evne til at danne harmoniske billeder.

fortælle mere end tusinde ord. Det ved den biodynamiske forsker, Jens-Otto Andersen, som forsøger at finde nye metoder, der kan illustrere fødevarernes kvalitet. Foto: Gustav Bech

Sundhed og kvalitet er komplekse størrelser, der er svært at måle og veje med almindelige anerkendte videnskabelige metoder, men hos Biodynamisk Forskningsforening, der har sit lille laboratorium i landlige omgivelser små tyve kilometer vest for Århus, arbejder forsker Jens-Otto Andersen på at indkredse fødevarernes kvalitet ved hjælp af helt andre alternative metoder.

Ved hjælp af et såkaldt biokrystallisations-apparat undersøger han fødevarernes struktur og det han kalder tørstoffets ‘billeddannende egenskaber’.

I en styret proces trækker han vandet ud af produkterne, så kun tørstoffet er tilbage. Under processen tilføres en opløsning af kobberklorid, som på en lille glasplade eksponerer det billede, som proteinet danner.

Billeddannede metode
For nylig har Jens-Otto Andersen testet seks forskellige prøver af  konventionelle, økologiske og biodynamiske æblesafter, og resultatet er slående.

Næsten med det blotte øje kan man på de små glasplader iagttage de vidt  forskellige billeder, der kommer ud af forsøget.

- Du kan se, de økologiske og biodynamiske produkter har større evne til at danne harmoniske og meget detaljerede udfældningsmønstre, mens de konventionelle ikke magter at lave ordnede billeder, forklarer Jens-Otto Andersen.

Hårdhændet produktionsmetode
I forsøget scorer den tyske biodynamiske saft fra Beutelsbacher højeste karakter, blandt andet fordi dens billeddannende egenskaber er helt i top. Men også en anden tysk øko-saft, Voelkel, samt Søbogårds økologiske ligger næsten lige så godt.

Derimod klarer den økologiske saft fra Rynkeby sig omtrent lige så dårligt som Rynkebys konventionelle. I bunden af skalaen finder vi en konventionel saft fra Coop X-tra.

Ifølge Jens-Otto Andersen er det Rynkebys produktionsmetode, der er skyld i den dårlige karakter, som virksomhedens økologiske saft opnår i testen.

- Rynkebys økologiske æblesaft er lavet af koncentrat. Det er alt for hårdhændet en produktionsmetode, siger han.

Mikrobiologisk stress-metode
Både dyrknings- og forarbejdningsmetode giver udslag på de små glasplader og kan bagefter studeres i mikroskopet.

Presses planter og dyr for meget i løbet af vækst- og forarbejdningsprocessen, resulterer det i et dårligere produkt af tvivlsom kvalitet.

Jens-Otto Andersen betegner den biodynamiske metode som en stressmetode.

- Sundhed betyder, at en organisme er i stand til at opretholde sin typiske form i livsprocessen under stadig pres fra omgivelserne. Derfor kan krystallisationsmetoden beskrives som en mikrobiologisk stressmetode, der afslører, om en plante eller et produkt er svækket, forklarer han.

Sammenlignende undersøgelser
Jens-Otto Andersen har planer om at gennemføre yderligere afprøvninger, hvor han tre-fire gange årligt vil sammenligne kvaliteten af konventionelle, biodynamiske og økologiske produkter.

I hver undersøgelse skal indgå almindelige kemiske analyse af C-vitamin-indhold samt sensoriske test for eksempel i samarbejde med professionelle fra hotel- og restaurationsbranchen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: