FN markerer verdens vanddag

DRIKKEVAND – I dag er det Verdens Vanddag, og den markeres i FN-bygningen i New York af højtstående politikere og embedsmænd fra hele verden i erkendelse af, at vand er kernen i bæredygtig udvikling.

Millioner af mennesker har ikke adgang til rent drikkevand og må hente dagens ration langvejs fra. (Foto: FN/Olivier Chassot)

På FN-konferencen om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro i juni 2012 (Rio +20), anerkendte medlemsstaterne, at “vand er kernen i bæredygtig udvikling, da det er tæt knyttet til en række vigtige globale udfordringer, ” og dette års World Water Day 2013 den 22. marts vil blive dedikeret til temaet vandsamarbejde.

En lang række aktiviteter rundt om i verden skal bidrage til at øge bevidstheden om mulighederne og udfordringerne til vand samarbejde, fremme dialogen mellem interessenterne og fremme innovative løsninger.

Baggrunden er, at FNs generalforsamling har erklæret 2013 for internationalt år for vandsamarbejde. Bedre samarbejde og opbygning af partnerskaber på lokalt, nationalt og på tværs af grænser er nemlig i mange tilfælde afgørende for at problemer og konflikter i forbindelse med vandforsyning kan løses.

På dialogmødet om vandsamarbejde deltagerne identificere og diskutere vand-relaterede udfordringer og de indsatsområder, som kræver større politisk bevågenhed, mere internationalt samarbejde og en ekstra indsats fra FNs side.

Vand er velfærd og sikkerhed
Vand er afgørende for menneskers sundhed og velfærd, for fødevare-og energiproduktion, men også for social og økonomisk stabilitet, og for at beskytte og opretholde sunde økosystemer.

Samtidig er vand er også en begrænset og sårbar ressource under stigende pres. Rundt om i verden,
er ferskvandsressourcerne truet af klimaforandringer, urbanisering, befolkningstilvækst, forurening
og andre drivkræfter for forandring.

Udviklingen i forholdet mellem udbud og efterspørgsel tegner ikke godt. De officielle beregninger fra FN viser, at efterspørgslen på ferskvand i 2030 vil være 40 pct. højere end udbuddet. Og I 2050 forventes næsten 4 milliarder mennesker vil leve i områder, hvor vandressourcerne er under pres. Det er en fordobling i forhold til år 2000.

I de seneste årtier er de vand-relaterede katastrofer taget til i hyppighed og intensitet. Oversvømmelser og tørke har kostede millioner af mennesker livet og været ødelæggende for økonomien i mange lande. 800 millioner, især i fattige lande, er stadig uden vandforsyning. Alligevel er der også positive takter i udviklingen. Andelen af verdensborgere som har adgang til rent vand steg fra 76 % i 1990 til i 86 pct. i 2010. Kina og Indien har oplevet de største fremskridt.

Vandforsyning hænger sammen med:

  • Fattigdomsbekæmpelse
  • Økonomisk fremgang
  •  Miljøbeskyttelse
  • Fredsskabelse og sikkerhed

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: