Fire nye kongeørne på vingerne

KONGEØRN – Danmarks tre par ynglende kongeørne har indledt deres familieliv på meget forskellige tidspunkter i 2014. Men de er fælles om at have haft en frugtbar sæson, og facit lyder på fire danske kongeørneunger i år.

Kongeørnene i Hals Nørreskov nord for Limfjorden var tidligt i forårshumør i år, og de lagde æg, så der var to unger i reden allerede i april. Midt i juli fløj ørneungerne så sammen med forældrene over skoven, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Ørnene i Lille Vildmose er senere på den i denne sæson. I Høstemark blev kongeørnenes unge først set uden for skoven i slutningen af juli, og den er først midt i august begyndt at vise sit mægtige vingefang over området.

I Tofte Skov i den sydlige del af Lille Vildmose sender kongeørneparret formentlig først deres unge på vingerne mod slutningen af august eller i begyndelsen af september.

- Vi undrer os over, at der i år har været så stor forskel på, hvornår de tre par kongeørne er gået i gang med æglægningen, men vi kan kun konstatere det, ikke give nogen forklaring, siger ornitologen Tscherning Clausen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for kongeørnen til foreningens nyhedsbrev.

Med årets ynglefacit på fire flyvedygtige unger er der i alt fostret 31 danske kongeørne de seneste 16 år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: