Fire børn behandles for MRSA

MRSA – Stafylokokker af typen MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus) er fundet hos fire børn på Neonatalafsnit H56 på Odense Universitetshospital.

MRSA kan give bylder og alvorlige infektioner, der er svære at komme af med.

Stafylokokker af typen MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus) er fundet hos fire børn på Neonatalafsnit H56 på Odense Universitetshospital.

Det ene barn har infektion med bakterien og behandles med antibiotika.

De øvrige er blot bærere af stafylokokker. Yderligere to er muligvis smittet. Børnene holdes isolerede for at undgå yderligere smitte.

Der er ikke tale om multiresistente bakterier, og alle børnene kan behandles med antibiotika, hvis det bliver nødvendigt.

Skærpede forholdsregler
Situationen er under kontrol, og der er iværksat skærpede hygiejniske forholdsregler.

– Den aktuelle MRSA-bakterie tilhører en type, som er hyppigt forekommende i Danmark, siger Hans Jørn Kolmos, overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH og formand for OUH’s hygiejnekomité.

- Vi tager situationen meget alvorligt, men bakterien er ikke resistent over for alle stafylokokantibiotika, og børnene kan behandles, hvis det skulle blive nødvendigt, tilføjer han.

Screening blandt indlagte børn
OUH har i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA igangsat en screening for MRSA blandt de indlagte børn på afdelingen.

Derudover gennemgår OUH’s hygiejneorganisation afdelingens arbejdsprocedurer med specielt fokus på hånd- og uniformshygiejne samt rengøring.

Omkring 25 procent af den danske befolkning er raske bærere af stafylokokker i næsen og på huden, og ca. én procent dem har resistente stafylokokker af MRSA-typen.

Fra næsen og huden kan bakterierne spredes og give anledning til infektion. De, der er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af MRSA, er mennesker, der i forvejen er syge eller svagelige. Det gælder fx patienter, hvis immunforsvar er svækket efter en operation, oplyser Odense Universitetshospital.

(Opdateret 8. juni 2014)

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: