Fakta om dansk svineproduktion

FAKTA – Sandt eller falsk? Hvor meget ved du om forholdene i dansk svineproduktion? Få svarene her.

Her kan du finde en række faktuelle oplysninger om dansk svineproduktion. Foto: Colourbox

(Oplysningerne er gældende og publiceret 20. januar 2014)

Dansk svineproduktion er en storindustri.

Sandt. Hvert år producerer Danmark næsten 30 millioner svin.

Penicillin-allergikere kan blive syge af at spise dansk svinekød.

Hverken sandt eller falsk. Der er i hvert fald ingen kendte fortilfælde, og der er sjældent medicinrester i kødet.

Antibiotika til grise kan være farligt for mennesker.

Sandt. Den måde, man holder grisene på, betyder, at de bliver stressede og udsat for sygdom. Derfor bruges antibiotika forebyggende med udvikling af antibiotika-resistente bakterier til følge. Hvert år stiger antallet af tilfælde, hvor mennesker er blevet smittet med resistente svinebakterier, der kan være meget svære at behandle.

Hver dag dør der 25.000 pattegrise.

Sandt. Hver dag dør 25.000 pattegrise lige før, under eller i dagene efter fødsel. Det svarer til ni millioner døde pattegrise om året. Det betyder, at Danmark har verdens højeste dødelighed for pattegrise.

Danske grise er spændt fast i metalbøjler.

Sandt. Indtil i år var det lovligt at fiksere søer nonstop hele deres voksenliv. Fra i år skal søerne være løse under en del af drægtigheden, men de fikseres resten af tiden. Søer i den industrielle produktion er derfor stadig fikseret næsten halvdelen af deres voksenliv.

Danske grise kommer aldrig udenfor.

Sandt. I den industrielle produktion lever grise hele deres liv i en stald. Økologiske grise og frilandsgrise kommer udenfor.

Danske grise er blevet for lange til at være i boksene.

Sandt. Danske grise er blevet avlet meget større, og Fødevarestyrelsens kontrol har fundet stalde med så små bokse, at jerntremmerne maste sig ind i søernes kroppe med mærker og sår til følge. Fødevarestyrelsen kalder det rullepølsesøer.

Danske grise får klippet halerne af.

Sandt. 99% af alle danske griser får klippet halerne af. Endda selvom det er ulovligt at klippe grisenes haler af rutinemæssigt.

Ikke alle syge grise bliver taget ud af den normale stald og sat i sygestald.

Sandt. En af de hyppigste indskærpelser ved myndighedskontrol af svinestalde har i årevis været, at syge dyr ikke tages hånd om, eller at de kommer i for dårlige sygestier, der ikke lever op til lovgivningen.

Kilde: Dyrenes beskyttelse

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: