Eva Kjer: Jeg har ikke blandet mig i miljørapport

LANDBRUG – Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen afviser blankt, at hun skulle have blandet sig i en uafhængig rapport fra Aarhus Universitet om landbrugets miljøforhold.

- Jeg har ikke blandet mig i rapporten om landbrugets miljøforhold, fastholder Eva Kjer Hansen..

På OrganicToday.dk skrev biolog og cand.scient Søren Wium-Andersen 7. februar, at »politisk dikterede rapporter er utroværdige«, og at Aarhus Universitet på den baggrund burde have sagt fra overfor de opgaver, som førende forskere udfører for ministeriet som led i den såkaldte »forskningsbaserede myndighedsbetjening«, som universitet får ekstra penge for. Se artiklen

Også netmediet Fødevarewatch.dk har skrevet om sagen, men Eva Kjer Hansen, kalder det forkerte oplysninger.

- I 2014 under den forrige regering bad det daværende miljøministerium Aarhus Universitet om at udarbejde den såkaldte baselinerapport. Rapporten blev udarbejdet af Aarhus Universitet i samarbejde med SEGES. Rapporten lå til grund for de vandplaner, som den tidligere regering sendte i høring, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

SEGES var medforfatter
Videre hedder det i pressemeddelelsen:

- Da rapporten skulle opdateres i 2015, bad det nuværende miljø- og fødevareministerium om, at SEGES fik rapporten i høring, da SEGES var medforfattere på den oprindelige rapport.

- Det er ikke korrekt, som oplyst af Fødevarewatch, at SEGES har været hørt om landbrugspakkens konsekvenser. SEGES er alene blevet hørt om den konkrete rapport, som de var medforfatter på efter bestilling fra den tidligere regering, slutter Eva Kjer Hansen.

Ny aftale skal understøtte ministeriets mission
Miljø- og Fødevareministeriet har i øvrigt netop fornyet aftalen med Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Det betyder konkret, at forskerne fortsat skal rådgive myndighederne i faglige problemstillinger vedrørende jordbrug og fødevarer.

Den nye aftale bygger på en rammeaftale, som gælder for perioden 2016 og fire år frem. Aftalen er som tidligere opdelt i 13 temaområder.

Ifølge Aarhus Universitet skal de alle understøtte Miljø- og Fødevareministeriets mission, som er at skabe rammerne for:

  • Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv.
  • En ansvarlig forvaltning af naturressourcer.
  • Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: