Eva Kjer deregulerer paragraf 3-arealer

LANDBRUG – Regeringen er klar med lovforslag, der ruller den tidligere regerings forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer tilbage. Landbruget skal ikke påføres ekstra omkostninger, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Eva Kjer Hansen vil rulle lovgivningen tilbage, så landmændene slipper uden om restriktionerne på de såkaldte paragraf 3-arealer. Foto: Colourbox

Regeringen er i fuld gang med at rulle miljø- og naturreglerne tilbage, så landmændene uhindret kan skrue op for landbrugsproduktionen ved at intensivere driften ved hjælp af mere gødning og sprøjtemidler.

Under overskriften »Landmænd beholder retten til egen jord« meddeler miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, at regeringen klar med et lovforslag, der dropper det forbud mod sprøjtning og gødskning på de særlige § 3-arealer, som den tidligere regering indførte med virkning fra 2017.

- Landbruget befinder sig i en historisk krise og skal ikke pålægges unødvendige omkostninger, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

- Forbuddet mod at sprøjte og gødske har store konsekvenser for en række landmænd, der i forvejen er hårdt pressede. Derfor bliver forbuddet rullet tilbage, siger hun.

10 procent af Danmarks areal
§ 3-arealerne omfatter beskyttede naturtyper som overdrev og enge og omfatter omtrent ti procent af Danmarks areal.

Med ophævelsen af forbuddet, der var planlagt til at gælde fra 2017, får de berørte bedrifter mulighed for blot at fortsætte den drift, der hidtil har været på arealerne. Ifølge ministeren vil det give landmændene en gevinst på op til 47,1 millioner kroner årligt i forhold til, hvis forbuddet blev fastholdt.

Det skal være frivilligt at beskytte naturen
Miljø- og fødevareministeren vil i det hele tage gerne deregulere landbrugets miljøforhold. Fremfor forbud vil hun prioritere og forbedre mulighederne for, at landmændene frivilligt kan pleje og forbedre naturen.

- Landmænd skal have flere incitamenter til at lave bedre naturområder. Som lovgivningen er skruet sammen nu, skræmmer man landmænd væk fra at lave natur. Jeg vil gerne se på, om det kan laves om, når jeg kommer med en naturpakke til næste år, siger Eva Kjer Hansen.

Det lovforslag, der skal ophæve forbuddet, bliver en del af regeringens fødevare- og landbrugspakke, der kommer i løbet af efteråret. Lovforslaget bliver sendt i høring senere i dag på hoeringsportalen.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: