Eva Kjer bag milliard-investering i kvægstalde

TILSKUD – Regeringen fremrykker 110 millioner kroner til modernisering og bygning af nye kvægstalde. Landmændene kan få op til 40 procent i tilskud og står i kø for at få del i den samlede pulje på omkring en milliard kroner.

Landmændene kan få op til 40 procent i tilskud, når de bygger nye kvægstaldeFoto: Colourbox

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er parat med nye tilskud til landbruget og har besluttet at udvide sidste års pulje til modernisering af kvægstalde med ca. 110 millioner kroner til i alt 243 millioner kroner.

De mange penge kommer oven i den oprindelige ramme på 133 millioner kroner, som mange landmænd søgte penge fra i efteråret 2015 og vil i alt føre til investeringer for omkring en milliard kroner.

Med udvidelsen af puljen får op mod 164 landmænd, der i 2015 søgte om støtte til nye bygge- og moderniseringsprojekter, udbygge og modernisere deres kvægstalde i løbet af kort tid.

- Trods en aktuel indtjeningskrise hos erhvervet, så er der overordentligt stort mod og iværksætter-gejst netop nu. Derfor fremrykker jeg pengene, og investeringerne vil gøre landbrugsproduktionen grønnere. Nye moderne stalde betyder, at vi får taget den nyeste miljøteknologi i brug, og staldene skal leve op til de seneste dyrevelfærdsregler, siger Eva Kjer Hansen.

Flere moderne stalde
I alt betyder den udvidede pulje på i alt 243 millioner kroner, at der bliver sat gang i byggeprojekter på op til 424 mælke- og slagtekalve-produktioner over hele landet. Når landmændenes egenfinansiering tælles med, forventes der investeringer i moderne stalde for omkring én milliard kroner. De ekstra midler hentes ved at fremrykke midler fra puljen for kvægstalde i 2017-18, oplyser ministeriet.

Der var mange ansøgninger i 2015 og den store efterspørgsel har skabt debat blandt landmænd og landbrugskonsulenter om, hvorvidt det er de rigtige projekter, som er blevet prioriteret.

- Vi har set, at der oprindeligt var langt flere gode projekter, end der umiddelbart var midler til. Jeg har noteret, at NaturErhvervstyrelsen har lyttet til kritikken af prioriteringen og konkluderet, at vi ikke længere skal bruge en prioriteringsmodel baseret på landmandens egne forventninger til indtjening. Styrelsen arbejder nu på at udvikle en forbedret og mere enkel model, som vil blive brugt fremover, siger Eva Kjer Hansen.

Fakta: Landmænd flokkes om staldpenge til kvæg

  • 260 landmænd har fået tilsagn om i alt 133 millioner kroner.
  • Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. millioner kroner.
  • De sidste tilsagn gives i de kommende måneder. De første tilsagn blev givet i efteråret 2015, og de første staldprojekter er allerede i gang.
  • Pengene til modernisering af stalde i kvægsektoren kommer fra EU’s landdistriktsprogram. Alt efter indholdet i projekterne kan den enkelte landmand få op til 40 procent af projektets pris i støtte.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: