EU skal beskytte borgerne mod skadelig kemi

FARLIG KEMI – Det går for langsomt med at få styr på de skadelige kemikalier i EU. Danmark og otte andre EU-lande vil have EU-Kommissionen til at tage hånd om problemerne.

Legetøj kan indeholde hormonforstyrrende stoffer. Danmark og otte andre lande vil have EU til at regulere området Foto: Colourbox

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har sammen med andre af sine ministerkolleger indkaldt til en kemi-konference, der i dag blev afholdt i Bruxelles. Landene bag konfe­ren­cen består af Reach Up-gruppen, der alle ønsker sig en hårdere kurs over for skadelig kemi og mere fair konkurrencevilkår.

- Vi vil gerne sikre forbrugerne og sikre den europæiske industris vilkår bedre på det glo­bale marked, siger miljø- og fødevare­minister Eva Kjer Hansen.

Hun mener ikke, det kan være rigtigt, at man i EU uden videre må sælge et tv fra Kina med særligt problematiske stoffer i. Stoffer, som europæiske virksomheder enten slet ikke må bruge eller skal have en særlig tilladelse til.

- Det skal vi have ændret på, så producent­erne uden for EU skal leve op til samme krav som deres europæiske konkurrenter. Kun på den måde kan vi beskytte Europas forbrugere mod skadelig kemi, siger ministeren.

Slut med unfair konkurrencevilkår
De ni Reach Up-lande: Danmark, Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, Luxembourg og Norge ønsker forbedringer på fem områder:

  • Industriens registreringer under REACH.
  • Kontrol med særligt problematiske stoffer.
  • Hormonforstyrrende stoffer.
  • Nanomate­rialer.
  • Problematiske stoffer i importerede varer.

Vi ved for lidt
- EU’s kemikalieregler virker ikke godt nok, og unionen får svært ved at opfylde målet om, at alle kemikalier senest i 2020 skal anvendes sikkert. Vi ved alt for lidt om mange kemi­kaliers farlighed, og vi mangler stadig fælles regler for hormonforstyrrende stoffer., siger Eva Kjer Hansen, som opfordrer Kommissionen til at trække i arbejdstøjet.

- Der skal tages hånd om de stoffer og områder, hvor vi ikke når i mål, og det starter med, at industriens registreringer af deres kemiske stoffer skal være bedre, mener hun.

Konferencen vil komme med anbefalinger til, hvordan EU kommer videre med REACH-arbejdet. Det er hensigten, at anbefalingerne fra dagens konference skal bruges som et oplæg til diskussion på et kommende rådsmøde.

Samtidig har Danmark på nationalt niveau opfor­dret kemiinteressenter og forbrugerorganisationer til at tage fat i deres netværk rundt om­kring i Europa, så de kan presse Kommissionen til at sætte gang i nye initiativer.

På konferencen deltog mere end 200 repræsentanter fra Europa og Nordamerika, herunder kemi-interessenter, EU-parlamentarikere, kemikalieindustrien samt forbruger- og miljøorganisationer.

Formålet med konferencen er dels at få input til gennemførelsen af de eksisterende kemikalieregler, dels at starte på diskussionen om EU’s fremtidige kemikaliepolitik.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: