EU lader stå til på kemikalie-området

KEMI – EU vil tilsyneladende hellere beskytte industrien i stedet for at rette op på kemikalielovgivningens mangler. Det er klart utilfredsstillende, mener Det Økologiske Råd, som efterlyser forslag til konkrete løsninger.

EU vil ikke rette op på manglerne i kemikalielovgivningen. (Foto: Colourbox)

Med otte måneders forsinkelse offentliggør EU-kommissionen nu sin gennemgang af den fælles kemikalielov, REACH. Rapporten giver en fin beskrivelse af de problemer, lovgivningen ikke har løst, men kommer ikke med bud på, hvad der skal gøres ved dem. Det er klart utilfredsstillende, mener Det Økologiske Råd.

Vil hellere beskytte industrien
- Det virker desværre som om, Kommissionen hellere vil beskytte den europæiske industri frem for de europæiske borgere og miljøet, siger kemikaliefaglig medarbejder i Det Økologiske Råd, ph.d. Lone Mikkelsen.

Hun er enig med Kommissionen, når den konkluderer, at brugen af kemikalier i EU er blevet mere sikker, siden REACH trådte i kraft. Det er også positivt, at rapporten erkender, at data, som industrien registrerer, er af for ringe kvalitet, samt at der er brug for opstramninger for at undgå skader på mennesker og miljø.

Brug for løsninger
Men netop på den baggrund, er det skuffende, at Kommissionen ikke kommer med konkrete løsninger. Det er der nemlig i høj grad brug for, ikke mindst når det gælder hormonforstyrrende stoffer, cocktaileffekter og nanomaterialer, fortsætter hun.

Da REACH blev vedtaget i 2006 udskød man reguleringen på en række områder under henvisning til manglende viden. Det gjaldt f.eks. hormonforstyrrende stoffer og de såkaldte cocktaileffekter – altså det forhold, at kemikalier kan være skadelige, når vi bliver udsat for en kombination af dem, selv om de ikke nødvendigvis er farlige hver for sig.

Det samme gælder for nanomaterialerne, som på grund af deres ringe størrelse ofte anvendes i så små mængder, at de falder udenfor de vægtgrænser, der afgør, hvornår virksomheder skal registrere stoffer i EU. Men rapporten opstiller heller ingen løsninger på disse problemer.

Kun 138 stoffer på listen
Det Økologiske Råd peger desuden på, at en af de væsentlige målsætninger i REACH er, at alle særligt farlige kemikalier – de såkaldte SVHC – skal optages på EU’s liste inden 2020, så der kan blive taget stilling til, om de kan erstattes af mindre farlige stoffer.

Ind til videre har man dog kun sat 138 stoffer på listen, selv om det skønnes, at der er op mod 1500 SVHC på markedet. Og Kommissionen lægger ikke op til at øge tempoet.

- Fortsætter EU med den hastighed, vil man ikke nå at få listet de særligt farlige stoffer i 2020 – men først i 2060, siger Lone Mikkelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: