EU kræver forbud mod patenter på planter og dyr

NATUR – Efter flere års pres fra civilsamfundet har regeringerne i EU’s medlemsstater besluttet at skride til handling mod lovstridige patenter på planter og dyr.

EPO har udstedt nye patenter til Carlsberg og Heineken, selv om både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har kritiseret denne praksis. Foto: Carlsberg

I de seneste år har Det Europæiske Patentkontor (EPO) igen og igen tildelt patenter på planter og dyr, som stammer fra konventionel forædling og avl, selvom det er i strid med lovgivningen. Senest har EPO udstedt patenter på byg og øl for bryggerigiganterne Carlsberg og Heineken.

Både Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen har åbent kritiseret denne praksis, og nu har EU-landenes regerings-repræsentanter i Ministerrådet tilkendegivet, at de ønsker at forhindre EPO i at udstede flere patenter på planter og dyr, oplyser NOAH i en pressemeddelelse.

Pres fra civilsamfundet har ført til handling
Miljøorganisationen har længe protesteret mod den lemfældige måde, EU-myndighederne har forvaltet patentreglerne på, og Ministerrådets afgørelse onsdag i denne uge er resultatet af de mange protester og underskriftindsamlinger, som har lagt pres på politikerne, konkluderer NOAH.

- Dette er en stor succes for alle de mennesker, der har protesteret mod tendenserne til monopoliseringer på markederne for frø, fødevarer og landbrugsprodukter. Det har tvunget de politiske beslutningstagere til endelig at gribe ind, siger Erling Frederiksen fra NOAH, Friends of the Earth Danmark.

- Nu skal vi sikre, at regeringerne også praktiserer, hvad de prædiker og sørge for, at alle smuthuller i lovgivningen virkelig er lukket, så der kan sættes et endeligt stop for alle patenter på konventionel forædling, understreger han.

Carlsberg og Heineken udnytter huller i lovgivningen
De seneste patenter på byg og øl til Carlsberg og Heineken er ifølge NOAH eksempler på udnyttelse af juridiske smuthuller i patentlovgivningen. Bryggeriernes patenter er nemlig baseret på såkaldte »tilfældige mutationer«, som betyder, at disse bygsorter har særlige egenskaber.

Men det gør ikke de anvendte metoder til forædlingen af byggen nye, og derfor kan de heller ikke betragtes som egentlige opfindelser, der kan udløse et patent. Tværtimod har disse metoder længe været kendt af planteforædlere, landmænd og gartnere.

Patentkontoret vil fortsætte sin praksis
Det Europæiske Patenkontors praksis er i modstrid med holdningen hos Europa-Kommissionen, som fastslår, at der kun kan tildeles patent, hvis et gen indsættes i et genom ved metoder til gensplejsning,

På trods af de politiske meldinger vil EPO tilsyneladende fortsætte sin praksis med at udstede lignende patenter

NOAH advarer mod  de »alvorlige og samfundsskadelige følgevirkninger«, patenterne kan få. Bryggerier er nemlig allerede allerede i dag blandt de største i verden med kendte mærker som Carlsberg, Tuborg, Holsten, Paulaner og Gösser, og med det NOAH kalder for »ulovlige patenter« vil de kunne monopolisere markedet.

NOAH frygter for en udvikling, hvor bryggerierne vil kunne påtvinge landmændene, som dyrker maltbyg, til kun at bruge den patenterede udsæd. På den måde vil Carlsberg og Heineken kunne generere overskud fra både salget af frø og udsæd og efterfølgende fra salg af øl.

Vil monopolisere markedet
Det vil på sigt styrke deres markedsandel og øge monopoliseringen på markedet. Men de negative konsekvenser vil påvirke både landmænd, andre bryggerier, planteforædlere og forbrugere, frygter NOAH.

- Disse patenter er ikke opfindelser, men er baseret på misbrug af patentretten og skal forbydes, mener Erling Frederiksen fra NOAH.

- Eftersom virksomhederne og EPO er ikke villige til at handle i overensstemmelse med ånden i lovgivningen, så er det nu op til de politiske beslutningstagere at sikre den nødvendige juridiske klarhed, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: