EU fastsætter mål for fiskebestand

Europa Parlamentet har vedtaget en historisk ambitiøs beslutning for reformen af den fælles fiskeripolitik.

Efter næsten tyve måneders debat støttede 502 af de stemmeberettigede medlemmer for en reform, der vil sikre at fiskebestande bliver genopbygget til niveauer over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY) inden 2015, at udsmid ikke længere sker i Europa, og at det europæiske fiskeri omstilles til fiskeri med begrænset indvirkning.

Ocena, der er verdens største organisation for beskyttelse af havene, er godt tilfreds med beslutningen. Xavier Pastor, der er direktør for Ocena i Europa, kalder EU-beslutningen ‘historisk’.

- EU tog i dag et betydningsfuld og historisk spring hen imod en korrekt forvaltning af vores fiskeressourcer, sagde han efter EU-beslutningen onsdag.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: