EU-dom får ingen konsekvenser

VANDPLANER – EU-domstolen har afsagt dom i sagen om Danmarks manglende vandplaner. Men dommen får ingen konsekvenser,fordi planerne efter næsten fem års forsinkelse blev vedtaget i sidste uge.

Danmark fik med næsten fem års forsinkelse de første vandplaner. Foto: Miljøministeriet

EU-domstolen har i dag afsagt dom over Danmark for ikke i tide at have offentliggjort vandplaner for perioden 2009-2015 og rapporteret planerne til EU-Kommissionen.

Vandplanerne skulle have været færdige for næsten fem år siden. Helt præcis inden den 22. december 2009, men blev først offentliggjort og rapporteret til Kommissionen den 30. oktober 2014.

- Dommen kommer på ingen måde som nogen overraskelse. Den er helt naturlig og forudsigelig, fordi Danmark ikke har overholdt sine forpligtelser i Vandrammedirektivet til at have vandplaner klar inden den 22. december 2009. Det vigtigste er nu, at vi i mellemtiden har fået gyldige vandplaner på plads, og at arbejdet med den næste generation af vandplanerne også er i fuld gang, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Danmark skal måske betale sagsomkostninger
Dommen fra EU-domstolen får ingen økonomiske konsekvenser for Danmark, udover at Danmark kan blive anmodet om at betale sagsomkostningerne forbundet med sagen, fortæller miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Vandplanerne var allerede to år forsinkede, da vi kom i regering. Siden har de været underkendt og i høring ad flere omgange på grund af store ændringer undervejs. Men nu her vi fået de første vandplaner på plads, der skal sikre renere vand og bedre vilkår for fisk og planter. Det er jeg rigtig god tilfreds med. Samtidig er vi allerede i gang med at udarbejde den næste generation vandplaner, som bliver til i en helt anden inddragende proces, hvor interessenterne bidrager i de såkaldte vandråd, som vi har nedsat, siger miljøministeren.

Anden generation af vandplanerne gælder fra udgangen af 2015-2021 og ventes at blive sendt i høring senere på året.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: