6,1 milliarder i støtte til landbruget

LANDBRUG – Før weekenden overførte NaturErhvervstyrelsen de første milliarder i støtte til landbruget. Danske jordejere, virksomheder og landmænd skal have udbetalt 6,1 milliarder kroner i EU-støtte.

6,1 milliarder går i disse uger ind på kontoen hos danske jordejere. Foto: Colourbox

Danske landmænd, som modtager direkte landbrugsstøtte, kan ånde lettet op. Allerede før weekenden begyndte NaturErhvervstyrelsen at overføre de mange milliarder, der går til at støtte produktionen af korn, svin, mælk og andre landbrugsprodukter.

I alt 39.500 har søgt grundbetaling og grøn støtte i 2016. De skal tilsammen have udbetalt omkring 6,1 milliarder kroner.

I dag er langt størstedelen af landbrugsproduktionen koncentreret på ca. 10.000 heltidslandbrug, mens resten er hobby- og deltidslandbrug, hvor der er mindre end én arbejdsplads.

En stor del af støtten udbetales som arealstøtte og favoriserer dermed de store jordejere med flere hundrede eller flere tusinde hektar.

Inden 15. december
NaturErhvervstyrelsen har et mål om, at ni ud af ti modtagere af landbrugsstøtten skal have modtaget deres penge inden 15. december.

- Og det når vi til fulde i år, hvor 92,5 procent af udbetalingerne sker allerede 2. december. Det er særdeles flot set i lyset af, at 2016 har stået i flytningens tegn, fastslår direktør i NaturErhvervstyrelsen, Jette Petersen, med henvisning til regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser.

Jette Petersen peger samtidig på, at landmændene og deres konsulenter har været med til at lette arbejdet for medarbejderne i NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningerne har været så gode, at omkring 70 procent har kunnet behandles automatisk i IT-systemet.

Næsten 400 arbejdspladser fra NaturErhvervstyrelsen i København skal som et led i udflytningen af statslige arbejdspladser flytte til Sønderjylland, og derfor har styrelsen været nødt til at prioritere i opgaverne for at være sikker på, at netop grundbetalingen og grøn støtte kommer ud til landmændene til tiden.

Nye komplicerede regler
I 2015 blev EU’s omfattende landbrugsreform gennemført, og ifølge NaturErhvervstyrelsen medførte det nye, komplicerede regler i ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen af ansøgningerne om landbrugsstøtte.

Det næste mål for NaturErhvervstyrelsen er nu at udbetale op til 97 procent af ansøgningerne om landbrugsstøtte inden 31. januar næste år. Et mål, der ser ud til også at blive nået. De resterende tre procent er komplekse sager, hvor sagsbehandlingstiden kan trække ud.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: