EU begrænser produktion af biobrændstof

BIOBRÆNDSTOF – Det Økologiske Råd er godt tilfreds med, at EU-Parlamentet vil lægge loft over produktioen af de problematiske 1. generations biobrændstoffer.

Biobrændstof skal fremstilles af affald og ikke fødevarer. Nu vil EU lægge loft over produktionen.

Europaparlamentets miljøudvalg valgte i dag at bakke op om Kommissionens forslag om at stoppe den støttede udbygning af 1. generations biobrændstoffer, og samtidig kræve at også de indirekte CO2-udledninger fremover skal indregnes når man beregner CO2-udslip for biobrændstoffer.

Og det vækker glæde hos Det Økologiske Råd, der kalder det ‘et godt signal’.

- Vi har brug for biobrændstoffer, for at få mindsket CO2-udledningen fra dele af transportsektoren. Men det er helt afgørende, at de bruges hvor der ikke er mere effektive alternativer, og at de biobrændstoffer, der støttes også i virkelighedens verden har et markant lavere CO2-udslip end benzin og diesel, siger Jeppe Juul, transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Affald og ikke fødevarer
- Derfor skal der lægges et loft over produktionen af 1. generations biobrændstoffer, som Kommissionen også har foreslået. Biobrændstoffer skal primært fremstilles af affaldsprodukter og ikke fødevarer, mener han.

I dag støttes produktionen af biobrændstoffer i EU på et niveau, der svarer til 80 procent af den samlede omsætning, men nogle af biobrændstofferne resulterer reelt i et større CO2-udslip end almindelige brændstoffer.

I 2011 støttede EU og medlemslandet samlet produktionen af biobrændstoffer med ikke mindre end 10 mia. euro.

- Det er særligt vigtigt, at parlamentets miljøudvalg også støtter beregning af CO2-udledningen forbundet med den ændrede brug af jorden, der ofte følger af produktion af 1. generations biobrændstoffer – de såkaldte ILUC-værdier. Ellers risikerer vi at bruge enorme summer på at producere nye brændstoffer, der er værre end de gamle, siger Jeppe Juul.

Samtidig ønsker Miljøudvalget, at 1. generations biobrændstof ved brug af vedvarende energi i transportsektoren højst må udgøre 5,5 procent. Det er nogenlunde det samme som i dag. Parlamentets industriudvalg anbefalede derunid en grænse på 6,5 procent, mens resten op til 10 procentifølge udvalget skal være el eller 2. generations biobrændstoffer.

- Det er vigtigt signal, fordi det viser at vi skal fokusere på en elektrificering af transportsektoren og brug af 2. generations biobrændstoffer, hvilket vi kun kan være enige i, pointerer Jeppe Juul.

EU parlamentets position bliver endeligt vedtaget i plenarforsamlingen i september. Herefter skal en aftale færdigforhandles med Rådet og Kommissionen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: