Energikommission skal vise vej for grøn omstilling

ENEGG – Lars Chr. Lilleholt præsenterer i dag regeringens Energikommission, som skal analysere de nye udviklingstendenser på energiområdet og komme med anbefalinger til den danske energipolitik fra 2020-2030.

Lars Chr. Lilleholt: Ennergikommissionen skal udtænke de næste kloge træk i Danmarks grønne omstilling.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt præsenterer i dag regeringens Energikommission sammen med administrerende direktør for Danfoss, Niels B. Christiansen, som skal være formand for kommissionen.

Foruden formanden er Energikommissionen sammensat af otte medlemmer fra forskningsverdenen og erhvervslivet med ekspertise inden for bl.a. finansiering af energisektoren, konkurrencedygtige markeder og fremtidens energisystem. Regeringen har et langsigtet mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og undervejs skal Danmark fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling.

Energikommissionen skal analysere og vurdere udviklingstendenserne i energisektoren og komme med anbefalinger til en omkostningseffektiv dansk energipolitik for perioden 2020-2030. Målet er, at Danmark fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling, og at omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og verden omkring os.

De næste kloge træk
- Vi står ved en skillevej i global, europæisk og dermed også dansk klima- og energipolitik. En række af de forudsætninger, der har ligget til grund for Danmarks grønne omstilling indtil nu, har ændret sig. Vi har fået en global klimaaftale, vi ser styrket europæiske og regionale samarbejder om energi, og de globale energimarkeder er i hastig forandring, siger energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt.

- I Danmark er vi nødt til at forholde os til de nye forudsætninger og få en grundig vurdering af, hvad der er de næste kloge træk i Danmarks grønne omstilling. Energikommissionen skal vurdere disse tendensers betydning for dansk energipolitik og udtænke de næste kloge træk i Danmarks grønne omstilling, så vi udnytter de danske styrker på energiområdet bedst muligt til gavn for klima, vækst, beskæftigelse og eksport, siger Lilleholt.

Grøn omstilling og vækst skal gå hånd i hånd
For at Danmark fortsat skal beholde sin førerposition, og den grønne omstil-ling samtidig skal være attraktiv, kræver det et stort fokus på at få omkostningerne ned og ikke mindst at bibeholde de gode vilkår for erhvervslivet.

Lars Chr. Lilleholt ønsker Energikommissionen god arbejdslyst og ser frem til at se resultatet om et års tid i form af både konstruktive, innovative og solide anbefalinger.

- Det er nogle rigtig gode kræfter, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi udnytter styrkerne i det danske energisystem og fortsætter den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde i samspil med landende omkring os. Jeg er sikker på, at Energikommissionen vil bidrage særdeles positivt til at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling, der skaber optimale muligheder for fortsat vækst, udvikling og beskæftigelse, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Formanden for kommissionen, Niels B. Christiansen ser frem til arbejdet, og fremhæver særligt vigtigheden af at udvikle et fleksibelt og integreret dansk energisystem, der udnytter den stigende digitalisering.

- Jeg ser frem til sammen med resten af kommissionen at kunne give regeringen og Folketinget vores anbefalinger til, hvordan vi fastholder vores førerposition, sådan at vi ikke kun udbygger vores kompetencer inden for energieffektivitet og vedvarende energi – men samtidig også har et forøget fokus på omkostningseffektivitet, integration af sektorer og digitalisering. Evnen til at udnytte øget digitalisering er afgørende for konkurrenceevnen, og Danmark har mulighed for at profitere på udviklingen, hvis vi formår at skabe de rette rammer. Fremtidens løsninger handler om at fortsætte ud-bygningen med mere vedvarende energi. Men fremtidens løsninger handler i lige så høj grad også om en effektiv udnyttelse af den vedvarende energi., siger Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Danfoss.

Fakta om energikommissionen

  • Energikommissionen bliver nedsat med udgangspunkt i regeringsgrundlaget, hvoraf det fremgår, at »regeringen vil nedsætte en energikommission, som skal forberede et oplæg til energipolitiske mål og virkemidler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale forpligtelse«.
  • Energikommissionen kommer til at bestå af otte medlemmer og en formand, der er udpeget på baggrund af deres faglige viden og ekspertise om energisektoren, erhvervslivets forhold, digitalisering og finansiering.

Energikommissionen

  • Niels B. Christiansen administrerende direktør for Danfoss. (formand)
  • Per Heiselberg, professor ved Aalborg Universitet
  • Jacob Østergaard, professor ved Danmarks Teknisk Universitet
  • Birgitte Sloth, prodekan ved Københavns Universitet
  • Peter Møllgaard, professor ved Copenhagen Business School
  • Peter Brixen, chefanalytiker hos Muusman
  • Søren Eriksen, Vice President for Schneider Electric
  • Morten Springborg, temaspecialist Carnegie Asset Management
  • Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for Microsoft Denmark
  • Energikommissionen forventes at offentliggøre anbefalinger til dansk energipolitik primo 2017.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: