Energiforbruget er faldet syv procent

Forbruget ned i første halvår af 2012. Stort fald i forbruget af kul og koks, mens forbruget af vedvarende energi er steget.

Det faktiske energiforbrug faldt i 1. halvår 2012 med 7,1 pct. sammenlignet med 1. halvår 2011, oplyser Energistyrelsen. I 1. kvartal faldt energiforbruget 8,5 pct., mens det faldt 5,5 pct. i 2. kvartal 2012, begge set i forhold til samme kvartal sidste år.

Danmark var nettoimportør af el i 1. halvår 2012 i modsætning til 1. halvår 2011, hvor Danmark var nettoeksportør. Det har ført til en markant nedgang i elproduktionen og dermed brændsels-forbruget på de danske kraftværker i 1. første halvår af 2012.

Korrigeret for brændselsforbruget knyttet til udenrigshandlen med el faldt energi-forbruget i 1. halvår 2012 med 2,9 pct.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: