Elever spiller om fremtidens landbrug

Eleverne på Rungsted Gymnasium har testet et landbrugsspil om fremtidens landbrug, som er udviklet af Det Økologiske Råd.

FREMTIDENS LANDBRUG – Seks gymnasie- og landbrugsskoleklasser har testet computer- og rollespillet Fremtidens Landbrug, som Det Økologiske Råd udvikler i samarbejde med forskere fra Aarhus og Københavns Universitet.

Gårdejer Michael Storgård mener, der bliver stillet for mange miljøkrav til landbruget. Miljøaktivist Sofie Røllike synes, vi alle sammen helt skal droppe kødet og blive vegetarer for at skåne regnskoven. Direktør Asger Hartkorn tror på teknologiske løsninger på ethvert problem, og borgmester Pernille Middelhede fra Gårdbo Kommune vil helst finde løsninger, alle kan lide.

Det går nogle gange hedt til, når de fire sidder om samme bord og skal blive enige om, hvilken landbrugspolitik, de vil anbefale politikerne på Christiansborg at føre frem mod år 2020 og senere mod 2050.

De fire er fiktive personer i spillet Fremtidens Landbrug. Det kombinerede rolle- og computerspil indgår i et interaktivt undervisningsmaterialer, som Det Økologiske Råd er i gang med at udvikle i samarbejde med forskere Fødevare- og Ressourceøkonomisk Institut på Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Eleverne lever sig ind i rollerne
I maj og juni har elever fra Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg Gymnasium, Kalø Landbrugsskole og Rungsted Gymnasium testet spillet sammen med deres lærere. Seks meget forskellige klasser har ind til videre kastet sig ud i forhandlingerne med stort engagement.

- Det er fascinerende at se eleverne leve sig ind i rollerne og engagere sig i landbrugspolitiske diskussioner, som mange af dem ikke har skænket en tanke før, siger Ulla Skovsbøl, som er projektleder for spiludviklingen.

- Erfaringerne fra denne testfase viser, at rollespillet åbner for et personligt engagement, som er stærkt motiverende og fremmende for læringsprocessen. Det bliver pludselig interessant for eleverne at læse om biodiversitet, næringsstofudvaskning og klimaeffekten af metan og lattergas. Det havde vi i og for sig forudset, men nu har vi også set det i praksis, siger hun.

Klar til brug efter sommerferien
Spiludvikler Sune Palsgård, indehaver af firmaet Postwork, står for den tekniske side af udviklingsarbejdet. Han forventer at spillet vil være færdigprogrammeret i løbet af de kommende måneder, så det er klar til undervisningsbrug på landbrugsskoler og gymnasier efter sommerferien.

Det er rettet mod biologi, naturgeografi og samfundsfag i gymnasiet og på landmandsuddannelsen er det især mod faget bæredygtighed.

Det indgår i et større samarbejdsprojekt mellem Det Økologiske Råd og de to universiteter om bæredygtige udviklingsmuligheder for dansk landbrug. Arbejdet bliver finansieret af Velux Fonden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: