Efter gyllegate: Nu skal natur og miljø i fokus

GYLLEGATE – Med landbrugspakken lider natur og miljø desværre endnu et tilbageslag, selvom det er det stik modsatte, der er brug for. Foran os venter en stor opgave med at gøre naturen vild og fri og passe på miljøet, skriver Christian Poll fra Alternativet.

En økologisk landmand i gang med at så sin mark. Foto: Gustav Bech

Som flere eksperter har bekræftet, kommer regeringens omdiskuterede landbrugspakke ikke til at redde de mange gældsplagede, konventionelle landmænd, der lige nu kæmper for overlevelse.

Som flere eksperter ligeledes har bekræftet, vil landbrugspakken isoleret set betyde en øget belastning af vores i forvejen hårdt prøvede natur og miljø.

Det er desværre der, hvor vi står, nu hvor regeringen haster landbrugspakken igennem og ser stort på sagkundskabens advarsler. På helt kort sigt er håbet nu, at Konservatives forslag om en tillægspakke til landbrugspakken ender med, at naturen ikke lider så stor tab, som der er lagt op til nu. Vi er fra Alternativets side klar til at bidrage med idéer til, hvordan vi genopretter naturen og igen gør den fri og vild. Vi har faktisk 42 af dem fra vores egen naturpakke. Det er der som bekendt brug for.

Naturpakke senere på året
På længere sigt er udfordringerne større.

Dels skal der kæmpes en hård kamp for, at regeringens varslede naturpakke, der skal forhandles senere på året, byder på reelle tiltag, der styrker naturens mangfoldighed i det omfang, som vi alle har brug for.

Dels skal vi lykkedes med at overbevise regeringen om, at den fremover skal lytte mere til de folk, der faktisk ved noget om området, ikke kun den kontroversielle lobbyorganisation ”Bæredygtigt” Landbrug. De repræsenterer alligevel ikke de mange landmænd, der også vil beskytte naturen.

Jeg skal i dag tirsdag deltage i eksperthøring og samråd med miljø- og fødevareministeren om landbrugspakken.

Udfører blot regeringens politik
Eva Kjer Hansen er i denne sammenhæng blevet udråbt til skurk, men vi skal huske på, at hun blot udfører regeringens politik. Hendes afgang vil ikke være en sejr for den grønne dagsorden, i stedet skal vi kæmpe for at få Venstre – og dermed regeringen og Eva Kjer Hansen – tilbage på det spor, de tidligere har forfulgt, hvor de tog klimaet og naturens udfordringer alvorligt og hvor de afviste at mødes med ‘Bæredygtigt’ Landbrug.

Jeg tror, at gyllegate, som sagen er blevet døbt, vil virke afskrækkende på Venstre. De tænker sig forhåbentlig om en ekstra gang, før de igen lader ”Bæredygtigt” Landbrug skrive deres landbrugspolitik.

Jeg tror også, at Venstre udmærket ved, at landbrugspakken ikke på de afgørende parametre sikrer landbrugets fremtid. For at den sikres, skal landbruget i langt højere grad end i dag spille bæredygtig sammen med det omkringliggende samfund og den natur og den miljø, som alle, der lever af jordens frugtbarhed, er afhængig af. Eksperterne siger, at de gældsplagede landmænd ikke vil blive reddet af denne pakke. Pakken hjælper de landmænd, der tjener penge allerede i dag.

Reel bæredygtig landbrugspolitik
Vi skal derfor udvikle en reel bæredygtig – i ordets sande forstand – landbrugspolitik. Det får Folketinget mulighed for med den naturpakke, som vi er blevet lovet til foråret. Fra Alternativets side har vi fremsat 42 konkrete forslag, der skal sætte naturen fri. Den skal sikre, at vi bremser tabet af biodiversitet. Den skal sikre, at naturen bliver mere mangfoldig, ikke mindre. Vi er klar til at diskutere hver af de forslag med regeringen og resten af Folketingets partier.

Det har Danmark brug for. Det har naturen brug for. Og det har landbruget brug for, hvis det skal have en langsigtet fremtid.

Christian Poll er natur- og landbrugsordfører i Alternativet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: