DN: Økologi bør beskytte drikkevand

Regeringens handlingsplan for mere økologi, som offentliggøres i dag, vækker både glæde og undren i Danmarks Naturfredningsforening.

Rikke Lundsgaard efterlyser en prioritering til fordel for beskyttelse af drikkevandet i regeringens handlingsplan for økologi.

- Glæde, fordi regeringen nu klart melder ud, at staten og kommunerne skal gå foran i arbejdet med at skabe et marked for økologiske landbrugsprodukter, og fordi den afsætter 28 mio.kr. årligt til at omstille de offentlige køkkener i kommuner og på hospitaler til at kunne levere økologiske måltider til borgerne, skriver foreningen.

- Og glæde, fordi de 55 tusinde hektar offentlig ejet landbrugsjord i fremtiden skal dyrkes på økologisk vis. Stat og kommuner ejer tilsammen jord, der udgør et areal på størrelse med Falster, så det er et betragteligt område, som i fremtiden skal dyrkes uden brug af sprøjtegift.

Også regeringens krav om, at fødevare-uddannelserne i fremtiden skal undervise i omlægning til blandt andet økologiske storkøkkener får ros af naturfredningsforeningen.

- Det er på høje tid, at medarbejderne i de køkkener, som skal levere fremtidens sunde fødevarer, får undervisning i, hvordan man kan omlægge til økologisk kost ved bl.a. at bruge årstidens varer, nedsætte madspild og servere flere grønsager, siger landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Rikke Lundsgaard.

Ingen økologi til drikkevandet

Den økologiske handlingsplan har dog også nogle mangler: Regeringen burde nemlig i langt højere grad have udnyttet mulighederne for at beskytte vores drikkevand ved at stille krav om økologisk landbrugsdrift, der hvor vandet bliver produceret.

- Det rene drikkevand bliver en Danmarks vigtigste ressourcer i fremtiden, og økologien er en af de mest enkle metoder til at sørge for, at der ikke kommer sprøjtegift i grundvandet. Regeringen burde derfor med sin økologiske handlingsplan have peget på muligheder for at få de landmænd, der dyrker jorden, der hvor vores drikkevand bliver dannet, til at lægge om til økologisk landbrug, siger Rikke Lundsgaard.

Vil ikke tvinge landmænd til at lægge om

Den økologiske handlingsplan burde også i højere grad have udnyttet muligheden for at passe bedre på naturen i vores Natur 2000 områder, som for eksempel Limfjordsområdet, hvor Danmark er forpligtet af internationale naturbeskyttelsesdirektiver. Selv inden for disse områder er der store arealer, der dyrkes fuldstændig konventionelt med brug af sprøjtegift.

-Vi vil ikke tvinge landmænd i Natur 2000 områder til at lægge om til økologi, men handlingsplanen burde have indeholdt muligheden for at tilbyde et økologisk omlægningscheck til de de landmænd, som har jord i områder med særligt store naturinteresser. Vi ved, at det at få besøg af en konsulent, som fortæller om mulighederne ved økologi, kan motivere nogle landmænd til at lægge om til økologisk drift, og dermed være med til at beskytte den natur, de bor og arbejder i, siger Rikke Lundsgaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: