DN: Brug økologi som naturpolitisk redskab

ØKOLOGI: Brug økologien som et natur- og miljøpolitisk virkemiddel. Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening til regeringen. Det skal ikke kun være markedskræfterne, der styrer.

- I dag er økologien markedsdrevet, men vi ser gerne, at regeringen i langt højere grad bruger økologien som et natur- og miljøpolitisk virkemiddel, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Foto: DN

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer regeringen til i langt højere grad at satse på økologisk landbrug som et natur- og miljøpolitisk redskab, der kan være med til at beskytte vores grundvand, åer, søer og fjorde.

- Det er en stor tillidserklæring, at forbrugerne i den grad har forstået værdien af at købe økologisk, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Dels sparer de sig selv og deres familie for kemikalier, men de sparer samtidig natur og miljø for sprøjtegifte, sikrer bedre dyrevelfærd og sikrer, at en del af den danske natur plejes af græssende dyr, argumenterer Bisschop-Larsen, som gerne ser økologien styrket.

Økologi kan beskytte grundvandet
Økologien udgør otte procent af vores indkøb af fødevarer.

- I dag er økologien markedsdrevet, men vi ser gerne, at regeringen i langt højere grad bruger økologien som et natur- og miljøpolitisk virkemiddel.

- Det skal ske som et led i de indsatser, der er for at beskytte vores grundvand, åer, søer og fjorde bedre. Vi ser også gerne, at momsen på økologiske varer sættes ned for at fremme salget og dermed få omlagt mere landbrugsjord til økologisk drift, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Lavere priser og større udvalg
I en undersøgelse fra 2014 blandt Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer siger 35 procent, at de ville købe flere økologiske varer, hvis prisen sættes ned. 23 procent svarer, at et større udvalg ville give flere økologiske varer i indkøbskurven.

Ifølge en undersøgelse lavet af YouGov for Fødevareministeriet kender 98 procent af danskerne det røde Ø-mærke, og otte ud af ti svarer i undersgøelsen, at de har tillid til mærket.

45 procent af befolkningen køber økologiske varer hver uge, og 70 procent køber øko-varer hver måned, viser tallene.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: