De mobile skolehaver ruller ud på skoler i Skanderborg

SKOLEHAVER – 500 skoleelever i Skanderborg Kommune skal teste et nyt skolehave-koncept. Mobile Haver vil gøre det let for lærere og elever at høste erfaringer med at dyrke deres egne grønsager. På den måde kan de lettere forstå madens vej fra jord til bord.

Elever og lærere på Gudenåskolen og de øvrige skoler i Skanderborg får en pakkeløsning, der indeholder alt, hvad de skal bruge: De får plantekasser på hjul, jord, økologisk gødning, frø, planter, dyrkningsvejledninger, undervisningsmaterialer og instruktionsvideoer, så det er let at komme i gang.

Mobile Haver er en ny og enkel form for skolehave på hjul, som bliver lanceret torsdag 31. marts på Gudenå Skolen i Ry. I løbet af april ruller De Mobile Haver ud til i alt tyve klasser på i seks skoler i Skanderborg Kommune, hvor den nye form for skolehave allerede er blevet døbt Skanderborgmodellen.

Den nye form for skolehave på hjul er udviklet i Foreningen Mobile Undervisningshaver og støttes af Skanderborg Kommunes SKØN PULJE, Friluftsrådet, Bevica Fonden og Coop´s Medlemsinnovationspulje. Formålet er at gøre det overkommeligt, let og billigt for skoler at etablere en skolehave og bruge haven i undervisningen.

- Mobile Haver er en pakkeløsning, hvor skolehaverne får leveret alt, hvad der skal til for at få dyrkningen til at fungere. De får plantekasser på hjul, jord, økologisk gødning, frø, planter, dyrkningsvejledninger, undervisningsmaterialer og instruktionsvideoer, forklarer projektleder Pernille Benzon.

- Vi tror, det vil gøre det meget enklere og mere realistisk for skolerne at komme i komme i gang med dyrkningen og med at bruge haven som læringsrum, siger hun.

En pakkeløsning nem at gå til
Det er Pernille Benzon, som oprindelig har fået ideen til de rullende haver og har stiftet Foreningen De Mobile Undervisningshaver, som står bag initiativet i Skanderborg.

Konceptet bliver udviklet sammen med de to økologiske gartnere Charlotte Jensen og Mia Stochholm og med journalist og fagbogsforfatter Ulla Skovsbøl.

- Både i Danmark og i udlandet er der stor interesse for at bruge haven som læringsrum, siger Ulla Skovsbøl, der i forbindelse med arbejdet med bogen Skolehaver i Praksis har besøgt en bred vifte af skolehaveprojekter i Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien og USA.

- Men desværre ser man meget tit, at de gode intentioner strander, fordi lærerne mangler tid, haveerfaring og kompetencer. Mange steder, starter man alt for ambitiøst, og skuffelsen er stor, når haven gror til i ukrudt og afgrøderne ikke spirer, tørster ihjel eller bliver ædt af skadedyr. Derfor mener vi, der er brug for en enkel pakkeløsning som Mobile Haver, siger hun.

Kommunal opbakning

Projektet bliver virkeliggjort, fordi Skanderborg Kommune bakker op om Mobile Haver og støtter projektet i udviklingsfasen.

- Vi ser det som en oplagt mulighed for at koble forskellige teoretiske moduler med praktiske, skabende og lærende aktiviteter for flere aldersgrupper, siger Torben Steen, chefkonsulent for skole- og specialundervisning, i Skanderborg Kommune.

- At tage aktiv del i hele processen fra frøene kommer i jorden til man høster sine egne grøntsager rummer spændende udviklingsmuligheder både i forhold til skoler, men på længere sigt også i forhold til bosteder for personer med handicap og ældre borgere på kommunens plejecentre. Konceptets princip om mobilitet rummer et stort potentiale, siger han.

Coop lægger butikker til læring
Tre af de skoler, som er med i Mobile Skolehaver, har et særligt samarbejde med Kvickly og SuperBrugsen i Ry. Her samarbejder Mobile Skolehaver med marketingschef Tine Ørnebjerg Pedersen, som udvikler og koordinerer projektet, sådan at butikken bliver et supplerende læringsrum for eleverne.

De tre skoler Mølleskolen, Gudenåskolen og Bjedstrup Skole, som ligger i den gamle Ry Kommune skal derfor ikke alene dyrke deres havekasser, men også undersøge, hvordan det går med råvarerne videre i værdikæden ud til butikkens kølemontre og grønsagshylder, hvor varerne møder forbrugerne, og deres ønsker til friskhed, smag og kvalitet samt betalingsvillighed.

De tre skoler slutter skolehaveforløbet af med en stor høstfest i samarbejde med Kvickly Ry og SuperBrugsen i Ry.

Men Mobile Skolehaver skal ikke kun høste grønsager. De erfaringer, som høstes af lærere, elever, kommune, Coop og ikke mindst af Foreningen Mobile Undervisningshaver, skal bruges, når Skanderborg-modellen senere skal rulles ud i hele landet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: