Danske malkekøer giver 10 tons mælk årligt

LANDBRUG – Danske mælkekøer har en rekordhøj mælkeydelse og ligger helt i top i Europa. Samtidig er de danske malkekøer de seneste tyve år blevet relativt mere produktive end malkekøerne i andre EU-lande.

Dansk malkekøer er vildt produktive og giver mere mælk end malkekøerne i de øvrige EU-lande.

Nogle køer giver over et ton mælk årligt. I 2017 producerede en dansk malkeko i gennemsnit 9.600 kilo mælk, hvilket er den højeste produktion i EU, viser tal fra Eurostat og Danmarks Statistik.

I Holland producerede malkekøerne i gennemsnit 8.700 kilo mælk, og i Storbritannien og Tyskland leverede malkekøerne hhv. 8.100 og 7.800 kilo mælk pr. ko. Det viser beregninger på baggrund af data fra Eurostat.

- Den meget høje produktivitet hos danske malkekøer skyldes en kombination af godt avlsarbejde, faglig rådgivning og dygtig driftsledelse, siger specialkonsulent i Danmarks Statstik, Mona Larsen.

Højere mælkeydelse i Vesteuropa
I forhold til malkekøerne i østeuropæiske lande som Polen og Litauen er produktiviteten generelt højere i de vesteuropæiske lande.

I løbet af de seneste tyve år er den danske malkekos årlige produktion af mælk vokset mere end i sammenlignelige lande som Nederlandene, Tyskland og Storbritannien.

I 1998 producerede danske og hollandske malkekøer i gennemsnit hhv. 6.800 og 6.600 kilo mælk om året. Siden da er mælkeproduktionen pr. malkeko vokset hurtigere i Danmark end i Nederlandene, og i 2016 var produktionen hele 16 procent højere i Danmark. I 2017 er forskellen mellem Danmark og Nederlandene dog faldet til 9 procent.

Forskellen i mælkeproduktionen for en dansk malkeko og en fra Tyskland er også vokset siden 1998.

For tyve år siden producerede danske malkekøer 13 procent mere mælk end de tyske. I 2017 var forskellen 19 procent Til gengæld er forskellen i effektiviteten hos danske og britiske malkekøer kun steget en anelse fra 13 procent i 1998 til 15 procent i 2017.

Danske malkekøer har den højeste mælkeydelse i EU og giver i gennemsnit næsten 10.000 kilo mælk årligt. Foto: Gustav Bech

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: