Danske bønder tjener på at dyrke majs til tysk biogas

BIOGAS – Sønderjysk Landboforening anslår, at danske landmænd i år har solgt høsten fra 18.000 hektar til tyske biogasanlæg. Det indbringer 1.500-2.500 kroner ekstra pr. hektar.

Niels Lund er en af de sønderjyske landmænd, der dyrker majs til det tyske el-marked. Han har selv bygget et biogasanlæg på den anden side af grænsen. Foto: Ulla Skovsbøl

Knud Rosenlund er landmand og dyrker majs på 2.000 hektar i området omkring Vojens. Han sælger hele sin produktion til Tyskland, og det er der ifølge landmanden en god grund til: I år har han haft en omsætning på 20-30 mio. kr. Tyskerne betaler bare bedre.

- Der er langt mere fortjeneste i at sælge til biogasanlæg i Tyskland, end at sælge sine afgrøder som foderstof i Danmark, siger Knud Rosenlund til Information.

Han er langtfra ene om at udnytte de nye økonomiske muligheder, der er i at sælge majs til tysk energiproduktion. Sønderjysk Landboforening anslår, at hele 18.000 hektars høst er solgt til tyske biogasanlæg i 2012.

Den danske virksomhed Bimpel, der både driver et biogasanlæg i Tyskland og et landbrug i Sønderjylland, formidler kontakt til tyske biogasanlæg for danske landmænd. Indehaveren, Brian Rostgaard Andersen, vurderer, at et typisk økonomisk merudbytte vil ligge på 1.000-2.500 kroner pr. hektar.

Ikke råd til etiske overvejelser
Flere grønne organisationer er imod, at man bruger spiselige afgrøder til energiproduktion.

- Det er et problem, at det bedre kan betale sig for landmændene at producere majs til tysk biogas end at dyrke brødkorn eller majs til danske husdyr. Når man bruger spiselige afgrøder til energiproduktion, fortrænger man den globale fødevareproduktion,«siger Bente Hessellund Andersen fra NOAH’s Landbrugs- og Fødevaregruppe til Information.

Fra 2015 må majs maksimum udgøre 70 procent af den samlede energi i hvert biogasanlæg og fra 2018  kun 48 procent.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: