Danske bistandspenge går til kinesiske svinefarme

LANDBRUG – Danmarks fond for bæredygtigt landbrug investerer massivt i kinesiske svinefarme med danske bistandsmidler og penge fra PensionDanmark, PKA og PFA.

Information kan afsløre, at danske bistandskroner og penge fra de store pensionskasser går til at investere i store industrielle svinefarme i blandt andet Kina.

Den bistandsfinansierede landbrugsinvesteringsfond Danish Agribusiness Fund har til formål at investere i bæredygtig fødevareproduktion i udviklingslandene. Men langt størstedelen af investeringerne er gået til store konventionelle svinebrug i Kina, Sydafrika og Chile, som er alt andet end bæredygtige.

Det skriver Dagbladet Information lørdag.

Formålet med landbrugsfonden var at »bidrage med risikovillig kapital til projekter, der kan sikre flere og bedre bæredygtige fødevarer« i udviklingslandene. Men i praksis er langt størstedelen af landbrugsinvesteringsfonden Danish Agribusiness Funds (DAF) investeringer gået til store, konventionelle svinefarme i Kina, Chile og Sydafrika.

Det viser en ny rapport fra organisationen Afrika Kontakt.

Problematiske investeringer
»Klimamæssig bæredygtighed og udviklingen af den lokale økonomi er tydeligvis ikke blevet tænkt ordentligt eller konsekvent ind,« siger researcher Eigil Johannisson, der har udarbejdet rapporten, til avisen.

Han henviser blandt andet til, at man i svinefoder bruger store mængder soja, der typisk produceres i Sydamerika. Det lægger beslag på enorme arealer, som ellers kunne være anvendt til at dyrke fødevarer til mennesker, og fører til rydning af naturarealer, faldende biodiversitet, forurening og udledning af drivhusgasser.

Ud over de »store miljø- og klimamæssige belastninger« forbundet med industrielle svinebrug er problemet, at investeringerne ikke bidrager til udviklingen af lokale landbrug, forklarer han.

»Det er ret veletableret i udviklingsforskningen, at der er en række positive effekter ved at satse på små og mellemstore virksomheder. De bruger langt mere lokal arbejdskraft og flere lokale leverandører,« siger Eigil Johannisson til Information.

80 procent svinekød
DAF blev etableret under Venstre-regeringen i 2016 og har en samlet kapital på 800 millioner kroner. 300 millioner er statslige midler, heraf 88 millioner fra udviklingsbistanden, mens pensionskasserne PensionDanmark, PKA og PFA har lagt 500 millioner kroner.

Ud fra fondens seneste årsrapport har Afrika Kontakt opgjort, at 95 procent af DAF’s investeringer er gået til fem projekter med industrielle svinefarme – tre i Kina, et i Sydafrika og et i Chile. Siden er der bl.a. blevet foretaget en stor investering i kunstgødningsproduktion i Indien, hvilket nedbringer svinefarmenes andel af investeringerne til 80 procent, oplyser kommunikationschef Rune Nørgaard fra Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der administrerer DAF.

Blandt de svinefarme, DAF har investeret i, er det danske firma Scandinavian Farms. I Kina producerede de ifølge Landbrugsavisen 350.000 slagtesvin sidste år, og målet er at udvide til 650.000. Til sammenligning producerer en af Danmarks største svineproducenter, Eskelund, ifølge TV 2 Fyn 130.000 slagtesvin om året.

Kineserne spiser mere svinekød i takt med, at velstanden vokser. Her er en mand i færd med at vaske trynen fra et slagtet svin. Foto: Ulla Skovsbøl

 Download rapporten:

  • Afrika Kontakt: Big Business på bistand
    Rapport om Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og dens investeringer i store danske virksomheder

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: