Dansk Byggeri vil have gang i affaldsstrategien

AFFALD – Dansk Byggeri vil have et videncenter for affald, håndtering og genanvendelse med på finansloven og har fremlagt et konkret forslag for ministeren. Det haster nemlig med at få taget hul på regeringens ambitioner om mindre affald og øget genanvendelse.

Vi skal se på affald som en ressource, og Dansk Byggeri vil skubbe på for, at det ikke bliver ved de flotte ord. Der er behov for handling og anvisning af konkrete løsninger. Foto: Realdania / Jesper Ray

Vi skal se på affald som en ressource, og Dansk Byggeri vil skubbe på for, at det ikke bliver ved de flotte ord. Der er behov for handling og anvisning af konkrete løsninger.

Regeringen har slået fast med sin ressourcestrategi, at der skal fokus på genbrug og genanvendelse af affald. Nu skal strategien så omsættes til konkret lovgivning og initiativer.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har i forbindelse med en præsentation af efterårets lovprogram understreget, at Danmark er et af de lande i EU, som producerer mest affald pr. indbygger, og derfor ser regeringen i ressourcestrategien på, hvordan vi kan undgå at producere så meget affald.

Dansk Byggeri mener, at et centralt videncenter for produktion, håndtering og genanvendelse af affald vil være en løftestang for ambitionerne.

- Der er et behov for at oprette et centralt, koordinerende videncenter, der kan formidle et overblik over genanvendelsesmuligheder, forklarer direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, der på vegne af den store og affaldstunge byggebranche peger på et videncenter som en oplagt mulighed til at hjælpe byggeriet på vej.

Brug for viden
- Vi har brug for viden, erfaringer og anvisninger frem mod en bedre håndtering af fx miljøskadelige stoffer og en bedre sortering med henblik på forarbejdning og genanvendelse, siger Michael H. Nielsen.

Strategien ”Danmark uden affald” har fokus på fem områder: Byggematerialer, tekstiler, elektronik, emballage og madspild. Og byggeriet spiller en central rolle i strategien, da byggeerhvervet står for godt 30 pct. af alt affald i Danmark.

- Derfor skal vi øge vidensniveauet hos alle byggeriets aktører. Og der er ingen grund til at vente. Dansk Byggeri foreslår, at der som led i de igangværende finanslovsforhandlinger findes midler til etablering af et sådant videncenter, siger Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri har udarbejdet et konkret forslag til etablering af et videncenter for affald, håndtering og genanvendelse. Det er nu sendt til ministeren.

- Vi håber, at ministeren vil tage det med i de politiske forhandlinger om finansloven for 2015 for herigennem at sikre realisering af regeringens ressourcestrategi, slutter Michael H. Nielsen

Fakta om affald

  • Bygge og anlægsbranchen producerer årligt 2,66 mio. tons affald. Husholdningerne 2,39 og industrien 1,07 mio. tons affald.
  • Bygge- og anlægsbranchen har en genanvendelsesprocent for affald på 87 pct.
  • Byggeriet har særlig fokus på håndtering af farlige stoffer som PCB, bly og asbest.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: