Dansk Byggeri vil bygge mere grønt

BYGGERI – Bygge- og anlægsbranchen skal spille en større rolle i forhold til den grønne omstilling ved udvikling af bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning.

Dansk Byggeri vil understøtte en bæredygtig udvikling inden for byggebranchen. Foto: Dansk Byggeri

Dansk Byggeri har netop lanceret en ny miljøpolitik. I den opstilles mål for, hvordan Dansk Byggeri vil udbrede bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning i bygge- og anlægsbranchen.

- Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og vente på, at Christiansborg kommer og redder verden. Vi bliver nødt til at flytte os og tage aktivt del i den verden, vi lever i, siger miljøkonsulent i Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling.

Viden og bæredygtig praksis
Med miljøpolitikken følger en handlingsplan, som skal sikre, at målene nås. Den skal være en rettesnor for, hvordan det bæredygtige byggeri bliver udbredt ikke kun til Dansk Byggeris medlemmer, men til alle byggeriets parter.

- Hvis det skal have en effekt, er alle, som er en del af byggeprocessen, nødt til at gøre en indsats. Vi skal tænke bredere end vores egne medlemmer, siger Simon Stig-Gylling.

Dansk Byggeris miljøpolitik skal understøtte en bæredygtig og cirkulær udvikling af byggeri og anlæg på markedsvilkår. Reglerne for miljø og bæredygtighed må altså ikke stå i vejen for produktivitet, kvalitet og økonomi.

Bygge- og anlægsbranchen producerer en tredjedel af alt affald i Danmark. Grafik: Dansk Byggeri

Målsætningerne
Af rapporten fremgår det, at Dansk Byggeri vil arbejde for:

  • At der udvikles design, processer, metoder, materiel og materialer, der styrker cirkulær økonomi, genanvendelser i stor skala, og som medfører miljømæssige forbedringer ved gennemførelse af såvel nye bygge- og anlægsarbejder som ved nedrivning, renovering og ombygning af eksisterende bygninger og anlæg
  • At bygge- og anlægsaffald, herunder forurenet jord, håndteres og sorteres under hensyntagen til miljøfarlige stoffer, så ressourcerne kan nyttiggøres i størst muligt omfang
  • At Dansk Byggeri i et konstruktivt samarbejde med myndighederne påvirker reglerne for miljø, genanvendelse og bæredygtighed på bygge- og anlægsområdet
  • At hele bygge- og anlægsbranchen, herunder bygherrer, rådgivere, materialeproducenter samt udførende har de nødvendige kompetencer på miljø- og bæredygtighedsområdet gennem medarbejdernes uddannelse, kurser og efteruddannelse

Download rapport om Dansk Byggeris miljøpolitik

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: