Danmark på vej ned mod grønt gennemsnit

GRØN OMSTILLING – Danmark ligger stadig pænt i forhold til andre OECD-lande, men vi er på vej ned mod gennemsnittet. Det viser OECD’s miljøindikatorer.

Danmark ligger pænt, men udviklingen de sidste 15 år har gjort Danmark til et mere gennemsnitligt land i OECD. Foto: Colourbox

OECD har netop udgivet de nyeste miljøindikatorer for OECD’s medlemslande Environment at a Glance. Oversigten baseres på registrerede data fra 2000 frem til 2013/14.

Den har derfor ikke resultaterne af V-regeringens nedskæringer med, men indeholder data for udviklingen siden 2000, og dermed i praksis for udviklingen siden VK-regeringen med Anders Fogh Rasmussen som statsminister tog over.

På nøgleområder viser tallene, at Danmark fortsat står relativt grønt. En af de centrale indikatorer er, det bidrag affald og vedvarende energi giver til den primære energiforsyning. I Danmark var det i 2014 30,8 procent.Den andel er i Europa kun overgået af de andre nordiske lande: Island, Norge, Sverige og Finland, samt af Østrig.

Island har masser af varme i undergrunden og topper med 89 procent, Norge og Sverige med vandbaseret elektricitet ligger på henholdsvis godt 42 procent og 35 procent. I OECD bidrager vedvarende energi i gennemsnit kun med knapt 10 procent til energiforsyningen.

Danmark er blevet mere gennemsnitligt
Andre indikatorer viser en ny tendens. Danmark ligger pænt, men udviklingen de sidste 15 år har gjort Danmark til et mere gennemsnitligt land i OECD.

Centrale indikatorer beskæftiger sig med

  • Miljøskatter eller forsøget på at udforme beskatningen, så den gavner miljøet.
  • Offentlige udgifter til miljørelateret forskning og udvikling
  • Udviklingsbistand og de mål internationale aftaler fastlægger.

På alle tre områder er det gået tilbage for Danmark.

Mindre miljøregulerende skat
I 2.000 udgjorde miljørelaterede skatter 9,77 procent af de samlede skatteindtægter i Danmark. I 2013 var det faldet til 8.10 procent. 39 procent af miljøskatterne kommer fra biler og den øvrige transportsektor, mens 54 procent er egentlige energiafgifter.

Med en miljørelateret skatteandel på 8,10 procent ligger Danmark stadig i den høje ende i OECD, hvor gennemsnittet er på 5,16 procent, og USA er helt nede på 3 procent. Men i Europa ligger både Slovenien (11,64 procent), Holland (9.22 procent) og Irland (8,34 procent) højere end Danmark.

Mindre offentlig miljøforskning
OECD opgør, hvor stor en andel de offentlige budgetter til miljørelateret forskning og udvikling udgør af de samlede udgifter til forskning og udvikling. I 2012/13 var gennemsnittet i OECD 1,6 procent, og det var det også i 2000. I Danmark var niveauet lidt højere på 1,8 procent, men knapt 15 år tidligere i 2.000 var det 2,6 procent. Danmark er på vej ned mod gennemsnittet i miljørelateret forskning. I Tyskland er niveauet 2,8 procent, i Norge 2,6 procent og i Sverige 2,0 procent.

Det hører med, at de samlede forskningsudgifter i Danmark er steget med ca. 48 procent siden 2.000. I 2012-13 udgjorde de 1 procent af det danske bruttonationalprodukt. Ingen OECD-lande ligger på et højere niveau, og kun Finland, Island og Korea på samme niveau. OECD’s gennemsnit er 0,7 procent.

På energiområdet udgør forskningen i vedvarende energi i Danmark 45 procent af den samlede energiforskning. Det er en vækst på 5 procent siden 2.000. OECD-gennemsnittet er 23 procent.

Mindre bistand til den fattige verden
Miljøindikatorerne for bistand angiver både miljøets andel af den samlede udviklingsbistand og den totale bistand.

Danmark lever op til FN’s mindstekrav. Kravet er bistand på 0,7% af bruttonationalindkomsten, men OECD’s gennemsnit var i 2013 kun på 0,37 %. Danmarks bistand udgjorde det år 0,85 procent af Danmarks BNI. Men det var langt mindre end i 2.000, hvor den danske bistand udgjorde 1,06 procent af BNI.

OECD vurderer bistand inden for tre miljørelaterede områder: Vandforsyning og sanitet, vedvarende energi, og miljø mere generelt.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at kun godt 1 procent af den bilaterale danske bistand går til vedvarende energi. Det er langt under OECD-gennemsnittet på 2,34 procent. Danmark ligger derimod langt over gennemsnittet med generel miljørelateret bistand. Denne bistandsform udgjorde godt 11 procent af den samlede danske bistand, mens OECD-gennemsnittet er 3,65 procent.

Udenrigsministeriet oplyser, at der også kan gemme sig vedvarende energi under denne post. Også med hensyn til bistand til vandforsyning og sanitet ligger Danmark med 6,32 procent, over OECD-gennemsnittet på 5,26 procent. Men vandsektorens andel er faldet siden 2.000.

Udviklingen under to regeringer
Tallene fra OECD beskriver udviklingen siden den første Anders Fogh Rasmussen-regering og frem til de første år af SRSF-regeringen. Især i de første år skar VK-regeringen i udviklings- og miljøbistand, og rullede miljøindsatser tilbage. VK erklærede krig mod af de resultater, den socialdemokratiske miljøminister Svend Auken havde opnået.

På bistandsområdet har den nye V-regering gennemført yderligere store beskæringer, så bistanden i 2016 når ned på 0,7 procent af bruttonationalindkomsten. Samtidig finansierers flygtningeudgifter af udviklingsbistanden, således at Danmarks bilaterale bistand reelt halveres fra 2015 til 216.

Ny nedskæring i udviklingsbistanden, reduktionen af registreringsafgifter på biler og andre tilbagerulninger af miljø- og klimaindsatser vil resultere i, at Danmark kommer endnu tættere ned mod OECD-gennemsnittet i kommende oversigter.

‘Environment at a Glace 2015. OECD indicators’. OECD. Paris. Publikationen indeholder langt flere indikatorer end omtalt her.

Download publikationen på OECD.org.

Knud Vilby er journalist og udviklingsekspert og skriver jævnligt på OrganicToday.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: