Danmark hjælper Kina med grøn omstilling

ENERGI – Dansk millionstøtte til 12 virksomheder og institutioner, der samarbejder med Kina om vedvarende energi.

Pia Olsen Dyhr sammen med Kinas handelsminister Chen Deming i Beijing.

Det dansk-kinesiske samarbejde om vedvarende energi under Udenrigsministeriets Renewable Energy Development-program (RED) har nået endnu en milepæl.

Programmet har resulteret i 12 kontrakter mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner om konkrete forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på vedvarende energi.

Solceller, biomasse og offshore vind
De 12 projekter støttes af en offentlig innovationspulje, som blev lanceret af handels- og investeringsministeren under hendes besøg i Kina i foråret 2012.

Projekterne spænder over aktiviteter indenfor offshore vind, biomasse og bioethanol, solceller, planlægning og integration af vedvarende energi. En lang række danske virksomheder og institutioner er involveret i arbejdet. Det gælder bl.a. universiteter, private virksomheder, Energinet.dk, Energistyrelsen m.fl. Hertil kommer deres kinesiske partnere.

Skal knytte tættere bånd
- Det dansk-kinesiske samarbejde om vedvarende energi hjælper med at udfylde et meget synligt behov for mere vedvarende energi i Kina. De seneste måneders smog-problemer i adskillige kinesiske byer vidner om nødvendigheden af radikale omstillinger. Samarbejdsprojekterne hjælper på fornem vis med at knytte tættere bånd mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner, siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr.

Erfaringen viser, at selv begrænset offentlig støtte kan være afgørende for at igangsætte sådanne langsigtede strategiske samarbejder, pointerer hun.

Åbner til stort marked
- Samtidig åbnes døre til et marked med enormt potentiale for grøn energiteknologi – et område, hvor Danmark bliver stærkere og stærkere positioneret i Kina. Samarbejdet med Kina på energiområdet har aldrig været tættere end nu, og det skaber unikke muligheder for danske virksomheder, som har Kina med i deres strategi, siger Pia Olsen Dyhr.

RED-programmet støtter også et nationalt VE-center i Beijing (China National Renewable Energy Centre, CNREC), som åbnede i februar 2012. Aktiviteterne under RED-programmet tager sigte på at bistå Kina med kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi, hvor Danmark har unik og efterspurgt ekspertise, som bl.a. er placeret i Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Lidegaard: Jeg er stolt
Energistyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med CNREC, hvor Energistyrelsen på en række områder bistår med konkrete danske erfaringer inden for VE, 2050-scenarier mv.

- Jeg er stolt af den indsats, som Danmark yder i Kina i forbindelse med det nye center for vedvarende energi. Vores ekspertise er i dén grad efterspurgt. Jeg håber da også at kunne udvide vores energi- og klimapolitiske samarbejde yderligere med mine kinesiske kolleger, når jeg senere i år besøger Kina, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Ifølge ministeren har de 12 nye dansk-kinesiske energipartnerskaber også skabt grundlag for, at der nu er etableret et samarbejde mellem det danske energiforskningsprogram EUDP og det kinesiske forsknings- og videnskabsministerium, MoST, om fælles energi-forskningsprojekter, som lige nu er i udbud.

Samarbejdet mellem EUDP og Kina tager sigte på udviklins- og demonstrationsprojekter inden for vind og smart grid, som bidrager til den grønne omstilling.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: