Danmark har fået sine første vandplaner

VANDMILJØ – Ny plan for vandmiljøet vil give renere vand i åer, søer og langs kysterne med et rigere dyre- og planteliv, lover miljøministeren.

Vandplanerne skal sikre rent vand og et godt vandmiljø i Danmark. Foto: Colourbox

Danmarks første vandplaner skal være med til at skabe bedre vilkår for fisk, rigere planteliv og renere vand.

Det skal blandt andet ske ved at rense spildevandet fra flere boliger, åbne rørlagte vandløb, fjerne spærringer, hvor fisk ikke kan passere, og ved at etablere nye vådområder, der både giver mere natur og modvirker iltsvind.

Indvinding af grundvand
Vandplanerne er også med til at sikre, at indvindingen af grundvand sker på en forsvarlig måde, så det ikke går ud over adgangen til drikkevand og naturen, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Vandplanerne handler helt enkelt om, at vi skal sikre rent vand og et godt vandmiljø i Danmark. De vil både gavne dyr og planter men også de mange mennesker, som nyder at færdes i naturen, siger hun.

Ifølge ministeren vil de også være til glæde for lystfiskerne, fordi der med tiden vil komme flere fisk i de danske vandløb. Vandplanerne vil desuden forbedre vandkvaliteten langs strande og kyster og hjælper med at sikre det grundvand, som vi pumper af jorden og ud i vandhanerne.

- Jeg er glad for, at vi nu endelig kan sige, at vandplanerne er færdige og vedtaget, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Gælder frem til 2016
De første vandplaner gælder til udgangen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye vandområdeplaner, der gælder for perioden 2015-2021. Vandplanerne er ændret væsentligt i forhold til den oprindelige version, som har været i høring i flere omgange. De er blandt andet skåret til, så de kan fungere bedre i praksis.

- Vi har lært meget af arbejdet med de første vandplaner, og vi har justeret og tilpasset arbejdet i flere omgange. Men det er ikke nok. Allerede nu er det besluttet, at de næste vandplaner i 2015 vil få langt større lokal forankring. Vi har en fælles interesse i et renere vandmiljø, og det understøtter vi bedst, når vi tager lokale kræfter med i arbejdet, siger Kirsten Brosbøl.

Selvom vandplanerne først ligger helt klar nu, er mange kommuner allerede i gang med indsatsen med eksempelvis at etablere nye vådområder og gennemføre vandløbsrestaureringer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: