Danmark er et svineland med 30 mio. svin

SVIN – Antallet af svin i Danmark er i løbet af et år vokset med næsten fire procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er især tyske landmænd, som aftager smågrisene og feder dem op, til de skal slagtes. I årets første otte måneder blev der eksporteret ikke mindre end 7,3 millioner levende svin fra Danmark. Heraf 96 procent smågrise. Foto: Colourbox

Danske søer føder årligt næsten 30 millioner svin. Søerne får flere kuld grise årligt, som enten fedes op og slagtes på danske slagterier eller sendes sydpå. Over syv millioner smågrise eksporteres til udlandet for i stedet at ende deres dage på et slagteri i Tyskland eller i andre europæiske lande.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede bestand af svin i Danmark 1. oktober var én procent højere end ved tællingen 1. juli, når der korrigeres for sæsonudsving.

Den faktiske bestand af svin var på 12,8 millioner, og det er fire procent flere end samme tidspunkt sidste år. Stigningen skyldes flere smågrise (fravænnede svin under 50 kg) og slagtesvin, mens sobestanden var stort set uændret.

7,3 millioner smågrise eksporteres
1. oktober var der 5.721.000 smågrise og 3.232.000 slagtesvin. Det svarer til en stigning på henholdsvis 7 procent og fire procent.

Sammensætningen af svinebestanden er påvirket af den store eksport af levende svin til udlandet. Det er overvejende smågrise på ca. 32 kilo, som bliver sendt  over grænsen med lastbiler.

Det er især tyske landmænd, som aftager smågrisene og feder dem op til slagtning. I årets første otte måneder blev der eksporteret ikke mindre end 7,3 millioner levende svin fra Danmark. Heraf 96 procent smågrise.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: