Landbruget vil sænke forbruget af zink

TUNGMETALLER – Svineproducenterne er klar med en ny handlingsplan, der skal skrue ned for forbruget af det problematiske tungmetal, som ophobes og sammen med kobber og er med til at ødelægge jorden.

Svineproducenterne erkender, at det store forbrug af zink er et problem. Foto: Colourbox

Danske svineproducenter anvender kobber og zink som antibiotika til svin. Samtidig blandes stofferne i foderet til svin og anvendes som vækstfremmere i så store mængder, at koncentrationen af de problematiske tungmetaller flere steder i landet har nået et faretruende niveau.

Det viser en undersøgelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, som har målt alarmerende høje koncentrationer i jorden på landbrugsjord, hvor der bliver spredt svinegylle.

Nu erkender landbruget, at det kan skabe problemer i fremtiden, hvis indholdet af zink i jorden bliver ved med at sige. Derfor lancerer erhvervet en handlingsplan, der skal få forbruget ned og finde alternativer.

Rettidig omhu
- Zink er et problem, som vi som erhverv bliver nødt til at forholde os til. Hvis ikke vi udviser rettidigt omhu, risikerer vi at stå med miljø- og resistensproblemer for vores børn og børnebørn. Derfor kommer vi i dag med en handlingsplan, der blandt andet indeholder tiltag til at sænke forbruget, finde alternativer til zink og skærpe kontrollen, siger Claus Fertin, der er direktør for SEGES Videncenter for Svineproduktion.

Zink er uundværlig i små mængder for alle levende væsner. Problemet er, at svineproducenterne bruger tungmetallet for at forebygge diarré hos smågrise, når de meget tidligt fravænnes og går fra flydende til fast føde.

Via gylle ud på markerne
Desværre risikerer mineralerne også at ophobe sig i jorden, når gylle bliver kørt ud på markerne, og zink kan være med til at skabe resistens mod antibiotika. Derfor er svineproducenterne nu indstillet på at sænke forbruget.

- Forbruget af zink i dansk svineproduktion ligger pænt indenfor de grænseværdier, der er fastsat i EU. Men for at være sikre på, at vi også i fremtiden undgår for høje zinkkoncentrationer i jorden, igangsætter vi nu en handlingsplan med en række initiativer for at finde alternativer og nedbringe forbruget af zink, siger Claus Fertin.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: