Dan J skruer bissen på over for madfuskere

Fødevarevirksomheder, der ikke trækker farlige fødevarer tilbage fra markedet, får nu skærpet bødestraffen.

Fremover vil der være en oversigt på Fødevarestyrelsens hjemmeside med navne på de virksomheder, hvor kontrollen har vist, at virksomheden ikke har trukket farlige fødevarer tilbage, som krævet.

- I lyset af de seneste sager er det tydeligt, at der er behov at stramme skruen over for de virksomheder, der sætter profit over fødevaresikkerhed. Derfor foreslår jeg bødestraffen hævet markant for de fødevarevirksomheder, der gambler med forbrugernes liv og sundhed, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Hvis lovforslaget vedtages. vil normale bøder ligge imellem 10.000 – 120.000 kr., hvor de nu ligger mellem 20.000 og 80.000 kr. I gentagelsestilfælde kan bøderne blive endnu højere.

Fødevaresikkerhed frem for økonomiske hensyn
Fremover vil der være en oversigt på Fødevarestyrelsens hjemmeside med navne på de virksomheder, hvor kontrollen har vist, at virksomheden ikke har trukket farlige fødevarer tilbage, som krævet.

Hidtil har i tilbagetrækningssager skulle vente til kontrolrapporten blev lagt på hjemmesiden, før man kunne se, om en virksomhed har haft problemer med tilbagetrækningen.

- Det er vigtigt, at forbrugerne får de bedste muligheder for at sikre sig mod, at de køber eller spiser farlige fødevarer. Derfor offentliggør vi i fremtiden hurtigere navnene på de virksomheder, hvor kontrollen har vist, at tilbagetrækningen ikke er gennemført forsvarligt, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: