Corydon sænker diskonterings-renten

ØKONOMI – Langt om længe har finansministeren indfriet regeringens løfte om at sænke diskonteringsrenten, men det er ikke nok til at gøre det attraktivt at investere i grøn omstilling, mener Det Økologiske Råd.

Diskonteringesrenten bliver lidt lavere. /Foto: Colourbox

Finansministen har endelig gjort alvor af at sænke diskonteringsrenten, så det bliver mere attraktivt at investere i miljø, klima og grøn energi. Men en nedsættelse fra fem til fire procent er for lidt, mener Det Økologiske Råd.

Diskonteringsrenten bliver reduceret fra fem til fire procent i de første 35 år af et projekts levetid, og derefter nedtrappes den til tre procent de følgende 35 år. Efter 70 år ender den på to procent i resten af projektets levetid.

Afgørende for rentabiliteten
Diskonteringsrenten er en beregningsteknisk størrelse, der fastsættes af Finansministeriet. Den er afgørende for rentabiliteten i langsigtede investeringer som for eksempel miljø- og klima- og energiprojekter, og derfor hilser Det Økologiske Råd rentenedsættelsen velkommen.

- Vi glæder os over, at regeringen endelig har vist sig lydhør og reguleret diskonteringsrenten, sådan som de lovede, da de var i opposition, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

- Men fire procent er stadig alt for højt et niveau. Man burde starte på tre procent og slutte på én, sådan som vi længe har foreslået, siger han.

Det Økologiske Råd har presset på for en sænkning af diskonteringsrenten sammen med Dansk Fjernvarme og Danmarks Vindmølleforening. Senest har de tre organisationer appelleret direkte til finansminister Bjarne Corydon i et åbent brev den 22. april i år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: