Bredt flertal vedtager ny miljøregulering af landbruget

LANDBRUG – Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har vedtaget et lovforslag om en ny model for, hvordan landbruget skal miljøreguleres fra 2019.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag, som ændrer afgørende på miljøreguleringen af landbruget. Foto: Colourbox

Regeringen og Dansk Folkepartis præsenterede i januar i år den konkrete model for det, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann i en pressemeddelelse kalder »fremtidens målrettede miljøregulering af landbruget«. I går blev lovforslaget vedtaget med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget.

Lovforslaget betyder, at landmændene fra 2019 skal tage hensyn til, hvad grundvand og kystvande kan tåle af udledning af kvælstof fra markerne.

Målrettet miljøregulering
»Der, hvor der er behov for at lave miljøforbedringer, vil der blive sat målrettet ind«, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er sund fornuft at indrette vores miljøregulering efter, hvor meget det lokale vandmiljø kan tåle. Alternativet svarer jo til, at alle bilister måtte køre 80 km i timen, uanset om det var i byen eller på motorvejen. Jeg er særligt glad for, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre stemmer for lovforslaget sammen med regeringen og Dansk Folkeparti, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Fint med målrettet regulering, men det giver altså ikke mindre kvælstof i naturen. Så kom nu i gang med en (stor) jordreform, så hele samfundet kan høste miljø-, natur- og klimagevinster, lyder det i en kommentar på twitter fra Danmarks Naturfredningsforening.

En mere målrettet miljøregulering af landbruget blev i sin tid anbefalet af eksperterne i Natur- og Landbrugskommissionen.

Penge fra Landdistriktsprogrammet?
Miljø- og fødevareministeriet oplyser, at ministeriet nu er i dialog med EU-Kommissionen om modellen for målrettet regulering fra 2020. Ministeriet er især interesseret i muligheden for at anvende Landdistriktsprogrammet til at kompensere landmændene. Ministeriet håber, at dialogen kan afsluttes inden sommerferien.

Næste skridt bliver at opnå en endelig afklaring med EU-Kommissionen om en model for målrettet regulering fra 2020, så man kan overgå til, at kompensere landmændene i målrettet regulering med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Et lovforslag, som skal indføre målrettet regulering fra 2020, forventes fremsat i Folketinget i slutningen af 2018.

Aftalen om målrettet regulering er en udløber af Venstre-regeringens kontroversielle landbrugs- og fødevarepakke fra 2015, som fjernede en lang række af de restriktioner, som skulle sikre et mere natur-skånsomt landbrug ved blandt andet at fjerne randzoner langs

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: