Bønder skal have støtte trods regelbrud

LANDBRUGSSTØTTE: Myndighederne må ikke trække i støtten til landmænd, som bryder reglerne om to meter bræmmer langs vandløb og søer. Erstatning på mange millioner på vej til danske landmænd.

Landmændene skal landbrugsstøtte, selv om de bryder reglerne. Foto: Colourbox

NaturErhvervstyrelsen må opgive at trække de landmænd i EU-støtte, som har overtrådt reglen om to meter bræmmer. Trækket er nemlig ulovligt, erkender styrelsen ifølge Landbrug & Fødevarer, der hele tiden har hævdet, at det juridiske grundlag er uholdbart.

Muligheden for at trække i landbrugsstøtten er et sanktionssystem, der ligger ud over den nationale lovgivning, men i forhold til kravet om to meter-bræmmer har trækket i landbrugsstøtten siden 2005 ikke være funderet på et juridisk korrekt grundlag – og har derfor været ulovligt.

- Det her er en stor sejr for Landbrug & Fødevarer, som vil komme omkring 1.100 landmænd til gode her og nu, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

De involverede landmænd, som ofte i begrænset omfang har overtrådt reglen om 2 meter bræmmer, er typisk blevet trukket tre procent i landbrugsstøtte. Præcis hvor stort et millionbeløb, der skal tilbagebetales, har myndighederne endnu ikke fuldt overblik over, men de skønner ifølge landbruget, at det samlet set drejer sig om godt 11 millioner kroner.

Merrild: Vi har bidt os fast
Både Fødevare- og Miljøministeriet har været involveret i sagen, men myndighederne har ikke haft hjemmel til at trække i landbrugsstøtten. Miljøministeriet har brugt vandløbsloven som grundlag for reglen om to meter bræmmer, men vandløbsloven kan juridisk set ikke være en implementering af nitratdirektivet og kan på den måde ikke danne grundlag for et krav om krydsoverensstemmelses- eller såkaldt KO-træk, siger Landbrug & Fødevarer.

Organisationen foretog i efteråret en dybdegående analyse af KO-kravene inden for miljø- og dyrevelfærd i forbindelse med en grundig undersøgelse af de krav, landbruget kalder’ overimplementering’. Det gjorde organisationen NaturerhvervStyrelsen opmærksom på og påpegede i samme omgang flere andre eksempler på problematiske KO-krav, blandt andet når det handler om gyllebarrierer og gyllealarmer.

- Vi har bidt os fast og bliver ved med at bringe vores argumenter frem. Derfor venter vi også spændt på resultatet af det vækst- og nabotjek, som NaturErhvervstyrelsen forventes snart at offentliggøre, siger Martin Merrild.

Nabotjek skal bringe klarhed
Ifølge ham har Landbrug & Fødevarer har været med til at presse på for at få sat initiativet i gang, som skal sammenligne de danske KO-regler med dem, der gælder i andre EU-lande. Landbruget håber, at nabotjek kan bringe større klarhed ‘over de områder, der potentielt udstiller dansk enegang med svækkede konkurrencevilkår for danske landmænd til følge’.

Kravet om to meter bræmmer har fået mindre betydning, siden der blev indført krav om randzoner, fordi randzoner i de fleste tilfælde ligger uden på to meter bræmmerne, men sagerne om to meter bræmmer har i flere år forud for kravet om randzoner ligget på listen over de hyppigste årsager til KO-støttetræk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: