Bodil hærgede landets skove

Stormen har vælte tusindvis af træer. Her er det et af træerne i Dyrehaven i København, det er gået ud over. Foto: Marie Kielsgaard

SKOV – Stormen har forårsaget stor skade på skovene. Værst er det gået ud over Vestjylland og Midtjylland. Vendsyssel og Bornholm er sluppet nådigst.

Miljøministeriets skov har lidt stor skade under stormen. Alene i Vestjylland og Midtjylland er omkring en halv million træer blevet lagt ned.

Det samlede omfang af væltede træer i Miljøministeriets skove ventes at blive på mindst 290.000 m3. Dermed er tabet ved stormen Bodil større end tabet efter stormen i oktober, hvor der faldt 125.000 m3.

- Det er et stort tab, når store, gamle træer vælter, og det kommer til at tage meget lang tid at rydde op. Økonomisk er det også en bet. Naturstyrelsens foreløbige vurdering er, at skovbrugserhvervet har lidt tab for omkring 100 millioner kroner ved de to storme, vi har haft med få ugers mellemrum, siger miljøminister Ida Auken.

Gigantisk mikadospil
Vestjylland og Midtjylland er hårdest ramt, men også i resten af landet ligger væltede træstammer som pinde i et gigantisk mikadospil. Det er både løvtræer og nåletræer, der ikke kunne stå imod stormen Bodil.

Det har ifølge Miljøministeriet endnu ikke været muligt for skovarbejderne at opgøre det totale tab, da mange veje og stier stadig er ufremkommelige. Vendsyssel og Bornholm er sluppet nådigst, og den foreløbige prognose for landets skovdistrikter ser ud som følger:

Nordsjælland: Ca. 15.000 m3.
Blåvandshuk: Ca. 15.000 m3.
Trekantsområdet: Ca. 6000 m3.
Hovedstaden: Ca. 5000 m3
Vendsyssel: Ca. 1000 m3.
Bornholm: Ca. 2000 m3.
Vestsjælland: Ca. 3000 m3.
Kronjylland: Ca. 9400 m3.
Søhøjlandet: 5-10000 m3 .
Vadehavet: Ca. 2500 m3

De væltede træer bliver enten efterladt i skovbunden, fordi de er værdifulde som levested for en masse truede arter, eller de samles sammen og sælges. Det afhænger af, hvad det er for noget træ, og hvor det er væltet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: