Gylle og halm kan blive til bioenergi

Bio-industrien er glad for udmeldingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. I en ny rapport peger den på mulighederne for at anvende gylle og halm og andre af landbrugets restprodukter til bioenergi.

Anne Grethe Holmsgaard er glad for kommissionens nye rapport.

For nylig fastslog forskere, at Danmark har mulighed for at tredoble produktionen af bæredygtig biomasse til bioraffinering samtidig med, at vi får mere natur og mindre tab af næringsstoffer til vandmiljøet. Og nu peger Natur- og Landbrugskommissionen altså på de samme muligheder.

- Det er rigtig positivt, at Natur- og Landbrugskommissionen peger på et nyt udviklingsspor inden for bioraffinering, siger Anne Grethe Holmsgaard.
Ifølge hende åbner det helt nye muligheder for grøn vækst baseret på bæredygtig biomasse.

I notatet Udviklingsveje for Natur og Landbrug skriver kommissionen blandt andet, at ‘…den globale ressourcekrise og de stigende priser på energi og fødevarer, sammen med behovet for at begrænse klimaforandringerne, vil betyde en stigende interesse for udnyttelsen af bioressourcer. Der må forventes stigende efterspørgsel på biomasse til energi og materialer. Ny avanceret teknologi kan også åbne nyedøre for at nyttiggøre landbrugets restprodukter langt bedre. Gylle og halm kan udvikle sig fra affald til vigtige ressourcer. Og de nye teknologier kan ligeledes åbne nye muligheder for eksport af dansk viden og danske løsninger.

Ifølge rapporten skal Danmark være ‘et tydeligt og konkret eksempel på, at man kan udvikle nye produktionsformer og producere fødevarer og biomasse på bæredygtig vis med lav miljø- og klimabelastning og med ansvarlighed over for de globale miljøpåvirkninger, som denne produktion medfører (…) Det vil også skabe muligheder for eksport og nye arbejdspladser inden for den agroindustriellesektor i form af f.eks. biogas, bioraffinering, enzymer, staldsystemer, landbrugsmaskiner og miljøteknologi. Også dette forudsætter en økonomisk stærk og levedygtig primær landbrugssektor. En sektor med fuld fokus på ressourceoptimering, recirkulering og at producere mere med mindre’.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: